Wszechstronna rehabilitacja AMAZONEK 2022

1 8714 logo miasta poznaniapic1120481165112119with ratio16 9

WSZECHSTRONNA REHABILITACJA AMAZONEK

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” w PFRON.

Dofinansowanie:

I okres realizacji: 505 000,00 zł.

II okres realizacji: 537 000,00 zł.

Wartość projektu: 

I okres realizacji: 561 500,00 zł.

II okres realizacji: 599 860,00 zł.

Projekt pn. „Wszechstronna rehabilitacja Amazonek” jest realizowany w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2024 r., jest projektem wieloletnim i obejmuje trzy okresy realizacji:

I okres realizacji: od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. 

II okres realizacji: od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. 

III okres realizacji: od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Projekt realizowany na postawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) i projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na rok 2022 – wspieranie realizacji działań Miasta Poznania w obszarze działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku.

Dofinansowanie: 144 200,00 zł.

Wartość projektu: 259 680,00 zł.

Celem projektu jest prowadzenie wszechstronnej rehabilitacji psychofizycznej dla Amazonek w Poznańskim Towarzystwie „Amazonki”, wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie usprawniania i rehabilitacji psychofizycznej u Amazonek oraz podtrzymanie, lub nie pogorszenie stanu zdrowia psychofizycznego tych osób. 

Naszym celem jest kompleksowe działanie na rzecz kobiet po leczeniu raka piersi – Amazonek i wspieranie ich na różnego rodzaju dostępne sposoby w działaniach prowadzących do poprawy ich zdrowia fizycznego jak i psychicznego, a także zwiększenia samodzielności w funkcjonowaniu społecznym. 

Projekt jest kontynuacją działań placówki prowadzonej przez nas w siedzibie stowarzyszenia od 30 lat. W ramach projektu realizujemy codzienne masaże usprawniające, gimnastykę ogólnorozwojową, zajęcia z pływania i aquaaerobiku na basenie, porady indywidualne i treningi funkcji poznawczych prowadzone przez psychologa, zajęcia z arteterapii, jogi, tai chi, a także opiekę i organizację beneficjentek. Działania są ciągłe, kompleksowe i obejmują podstawowe, standardowe formy rehabilitacji Amazonek, praktykowane w kraju, Europie i na świecie.

Beneficjentkami bezpośrednimi projektu jest grupa 220 Amazonek, członkiń Poznańskiego Towarzystwa „Amazonki”, z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym, lub lekkim. Działania projektu są realizowane w sposób ciągły, w Poznaniu, w siedzibie stowarzyszenia, a także na basenie, przez 12 miesięcy w roku, 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku włącznie). 

Zakładanym efektem projektu jest poprawa/nie pogorszenie się stanu zdrowia beneficjentek i ich funkcjonowania psychofizycznego. Dzięki uczestnictwu w projekcie beneficjentki mają możliwość zwiększenia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o własne zdrowie po leczeniu raka piersi, w tym w szczególności w zakresie: automasażu, profilaktyki przeciwobrzękowej, dbałości o szeroko pojętą dobrą formę i sprawność psychofizyczną, zapobieganiu i zmniejszaniu poziomu stresu, itp. 

Dzięki wykształceniu/rozwinięciu powyższych umiejętności beneficjentki będą mogły sprawniej dbać o zdrowie, zwiększać swoją samodzielność i aktywność w funkcjonowaniu społecznym, w tym rodzinnym i zawodowym. 

W ramach projektu realizujemy następujące formy wsparcia:

 1. Masaże usprawniające kończyn górnych – realizowane są przez wykwalifikowane rehabilitantki, posiadające odpowiednie doświadczenie w pracy z osobami z rakiem piersi. Masaże prowadzone są w celu zapobiegania lub niwelowania obrzęku kończyny po stronie operowanej, będącego najczęstszym powikłaniem leczenia raka piersi. Zabiegi prowadzone są w sposób kompleksowy. Ćwiczenia ruchowe są połączone z mechanicznym oddziaływaniem na obrzękniętą kończynę, powodując odprowadzenie chłonki. Ponieważ wystąpienie obrzęku stanowi bardzo duży problem, w celu profilaktyki stosuje się masaże usprawniające u kobiet po leczeniu raka piersi bez objawów obrzęku – zapobieganie. Stosowanie masażu u pacjentek w okresie przed i po operacji odtwórczej piersi jest w znacznym stopniu uzależnione od stanu miejscowego po mastektomii oraz od przewidywanego sposobu rekonstrukcji. Przed operacją odtwórczą dąży się do uzyskania elastyczności (zmiękczenia) blizny po mastektomii i jej otoczenia. Postępowanie po operacji rekonstrukcyjnej zależne jest od rodzaju zabiegu. Masaże odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w siedzibie stowarzyszenia – szczegóły w harmonogramie poniżej.
 1. Gimnastyka ogólnorozwojowa – ruch i ćwiczenia fizyczne w trakcie i po przebytym leczeniu raka piersi są wskazane i niezbędne, gdyż uruchamiają pompę mięśniową, pomagającą w odpływie chłonki. Zaniechanie gimnastyki i zlekceważenie zaleceń profilaktyki przeciwobrzękowej może prowadzić do powstania przykurczów, obrzęku i spadku sprawności fizycznej. Gimnastyka obejmuje zajęcia grupowe odbywające się na sali gimnastycznej. Jest to obok masaży usprawniających podstawowa metoda usprawniania kończyny górnej po leczeniu raka piersi. Harmonogram zajęć dostępny poniżej tekstu.
 1. Zajęcia na basenie – pływanie i aquaaerobik – odbywają się na basenie AWF Poznań, przy Drodze Dębińskiej. Pływanie jest uważane za najzdrowszą z dyscyplin sportowych – pływać może praktycznie każdy, bez względu na kondycję i wiek. Sport ten wzmacnia równocześnie układ mięśniowy, oddechowy oraz układ krążenia. Dotlenienie organizmu wpływa bezpośrednio na poprawę nastroju i stanu psychofizycznego. Po zajęciach uspokajamy się, łatwiej się zrelaksować, mięśnie rozluźniają się, przestajemy odczuwać stres. Pływanie angażuje najważniejsze mięśnie odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy, co redukuje bóle kręgosłupa – bardzo częsta dolegliwość u osób po leczeniu raka piersi.                                    Dla osób nie potrafiących pływać dobrą alternatywą jest aquaaerobik. Przynosi podobne korzyści, poprawia kondycję fizyczną, poprawia nastrój. Zajęcia w grupie sprzyjają zawieraniu nowych znajomości – integrują społecznie. Harmonogram zajęć dostępny poniżej tekstu.
 1. Rozmowy indywidualne z psychologiem – prowadzone są przez wykwalifikowaną terapeutkę psycholog i psychoonkolog z wieloletnim doświadczeniem klinicznym w pracy z osobami chorymi onkologicznie w Wielkopolskim Centrum Onkologii; od 15 lat współpracuje z Amazonkami.

Rozmowy indywidualne przeznaczone są dla osób, u których jest diagnozowany, lub leczony rak piersi, ale również, które są w okresie remisji choroby, lub w sytuacji nawrotu czy w okresie leczenia objawowego. Zapisy odbywają się indywidualnie, telefonicznie u psycholog.

W ramach porad psychologiczny realizowane są różne formy pomocy psychologicznej, na przykład:   

rozmowy diagnozujące stan emocjonalny poszczególnych osób, ich potrzeby i oczekiwania wobec grupy wsparcia, psychologa czy też innych osób wspierających,

interwencja kryzysowa (wiadomości o nawrocie choroby, zakończeniu leczenia przyczynowego, utraty pracy czy niespodziewanej śmierci bliskiej osoby),

psychoedukacja (np. nauka metod odprężenia, nauka sposobów radzenia sobie z krytyką, nauka radzenia sobie ze stresem choroby),

poradnictwo w sytuacji kryzysu rozwojowego lub w wypadku trudności przystosowawczych (np. szukanie nowych sposobów rozwiązania problemu współistniejącego z chorobą nowotworową, wzmocnienie w przeprowadzonych zmianach – poszukiwanie pracy jako osoba niepełnosprawna po przekwalifikowaniu),

terapia wspierająca przeznaczona dla osób przeżywających problemy psychologiczne wywołane skutkami bliskimi i odległymi leczenia (obniżenie nastroju, zaburzenia lękowe, reakcja depresyjna, syndrom przewlekłego zmęczenia, strach przed nawrotem choroby, osamotnieniem itp.),

psychoterapia prowadzona w podejściu eklektycznym (wykorzystywane są metody pracy w podejściu behawioralno-poznawczym, systemowym czy Noo-psychoterapeutycznym), przeznaczona dla osób w remisji choroby z zaburzeniami psychogennymi (np. nerwice, zaburzenia osobowości) oraz z zaburzeniami niosącymi konsekwencje psychologiczne (np. przeżywanie patologicznej żałoby, doświadczenie zdrady czy rozwodu, zaburzenia obrazu ciała związane z przebyciem operacji radykalnej piersi).

 1. Treningi funkcji poznawczych – zajęcia prowadzone są przez terapeutkę będącą psychoonkologiem, posiadającą bogate doświadczenie w pracy z osobami z chorobami onkologicznymi. Zajęcia są prowadzone w formie indywidualnych spotkań i dedykowane są osobom, u których w skutek leczenia chemioterapią raka piersi nastąpiło osłabienie procesów poznawczych, w szczególności zaburzeń pamięci i koncentracji (zjawisko chemobrain lub chemofog). 

Wśród głównych obszarów ulegających osłabieniu/zaburzeniu wymienia się: 

 1. pamięć operacyjną, 
 2. szybkość psychomotoryczną, 
 3. czas reakcji, 
 4. umiejętności wzrokowo-przestrzenne, 
 5. płynność mowy, 
 6. zdolność do wykonywania złożonych czynności, zdolność do integracji wielu procesów – wielozadaniowość,
 7. koncentrację,
 8. pamięć wzrokową/wizualną
 9. pamięć werbalną.

Rehabilitacja funkcji poznawczych obejmuje wiele aspektów funkcjonowania pacjentek, z uwzględnieniem  ich świadomości, wglądu, motywacji i osobowości. 

 1. Arteterapia - arteterapia to terapia przez sztukę. Rękodzieło, malarstwo, taniec czy śpiew otwierają nam dostęp do naszego wnętrza: emocji, potrzeb, lęków. Ale arteterapia pomaga nie tylko w przypadku chorej duszy – nieoceniona bywa również w leczeniu chorób fizycznych. Arteterapia jest dobra dla każdego i w każdym wieku. W ramach zajęć arteterapii w naszym stowarzyszeniu podejmujemy różnorodne rodzaje działań artystycznych, w szczególności: malarstwo, decoupage, szydełkowanie i robienie na iglicach, tworzenie biżuterii, tworzenie ozdób, np. do ozdoby pomieszczeń, florystyka, fitoterapia, itp. Zajęcia są realizowane przez instruktorów posiadających niezbędne doświadczenie. Godziny zajęć znajdują się w harmonogramie poniżej.
 1. Joga - To pradawna metoda holistycznego rozwoju człowieka. Składa się na nią wiele technik i praktyk, służących podnoszeniu zdrowia psychofizycznego.

Zajęcia z podstaw jogi są dostosowane ściśle do stanu zdrowia uczestniczek. Istotne jest tu zastosowane leczenie, czas od operacji, ogólny stan zdrowia. Udział i rozpoczęcie zajęć poprzedzone jest zawsze rozmową z prowadzącą zajęcia, bowiem to od wdrożonej terapii i czasookresu leczenia zależy udział danej osoby w tej formie zajęć.

W praktyce jogi kluczową rolę odgrywa oddech. Dzięki uważnemu i ściśle skoordynowanemu sposobowi oddychania wywołujemy reakcje psychofizyczne, które służą budowaniu jedności ciała, umysłu i duszy. Od oddechu i jego jakości wiele zależy, wpływa on zarówno na zdrowie, na energię i nastrój. Jego rytm zmienia się pod wpływem myśli, nastrojów i uczuć. W trakcie zajęć przywracamy naturalny, spokojny rytm oddechowy. Tym samym, poza aspektami fizjologicznymi, jak np. lepsze utlenowanie tkanek uzyskujemy głęboki spokój wewnętrzny.

Uczestniczki poznają także podstawowe postawy jogi (asany) z uwzględnieniem ich sytuacji zdrowotnej. Zajęcia prowadzone są celem poprawy ogólnego stanu zdrowia i odporności, zwiększenia gibkości i wzmocnienia mięśni i stabilizacji stawów. W sferze psychicznej mają wpływ na wzrost samooceny i pewności siebie, poprawę koncentracji oraz pamięci, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z codziennym stresem, ogólne odprężenie i wyciszenie.  Zajęcia prowadzi wykwalifikowana instruktorka z dużym doświadczeniem w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami. Harmonogram zajęć znajduje się poniżej.

 1. Tai chi - to system prozdrowotnych ćwiczeń rodem z Chin. Opiera się na harmonijnych, powolnych ruchach skoordynowanych z oddechem pozytywnie wpływających na poprawę i utrzymanie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Regularne ćwiczenie przynosi szeroki zakres korzyści dla utrzymania w dobrej kondycji układu mięśniowo-kostno-stawowego, równowagi czy sprawności układu krążenia i oddychania. Redukuje także stres i daje podstawy do doskonalenia relacji: ciało - umysł.

Zajęcia z podstaw Tai chi to doskonałe narzędzie do poprawy zdrowia, relaksacji ciała i umysłu. Regularna praktyka pozwala uczestnikom odzyskać pogodę ducha i spokój oraz stać się silniejszymi po traumie choroby nowotworowej. Powolne ruchy podczas ćwiczeń tai chi nakierowują na wewnętrzny masaż stanowiąc skuteczną terapię w przypadku wielu problemów zdrowotnych, jako następstw przebytej choroby nowotworowej. Uzyskuje się poprawę zdrowotną w zakresie min. zaburzeń krążenia krwi i limfy, bólów głowy, nadciśnienia, artretyzmu, bólów pleców, kłopotów z układem oddechowym, trawiennym i nerwowym oraz innych problemów towarzyszących w większości osobom po przebytej chorobie nowotworowej raka piersi.

Udział w zajęciach wiąże się z czasookresem po odbytym zabiegu operacyjnym i wdrożonym leczeniu oraz okresie rekonwalescencji. Każda osoba zgłaszająca się na zajęcia uzyskuje informacje o możliwości udziału w tej formie zajęć po rozmowie z prowadzącym. 

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana instruktorka z dużym doświadczeniem w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami. Harmonogram zajęć znajduje się poniżej.

 1. Opieka organizacyjna beneficjentek – uczestniczki rehabilitacji dla Amazonek w naszym stowarzyszeniu mogą liczyć na wsparcie bardziej doświadczonych członkiń, które wspierają rozmową, poradami praktycznymi, a także są przewodniczkami po poszczególnych formach wsparcia realizowanych w ramach rehabilitacji. Podstawową ideą naszego stowarzyszenia, zaraz po rehabilitacji, jest niesienie nieprofesjonalnego wsparcia osobom z rakiem piersi, pomaganie w kryzysie, informowanie jakie formy wsparcia w ramach projektu oraz innych działań stowarzyszenia są dostępne i można z nich skorzystać i na jakich zasadach. Opiekę świadczy wyznaczona do tego celu przedstawicielka Zarządu, doświadczona Amazonka, od lat wspierająca i działająca różnorodnie dla dobra środowiska Amazonek.

W ramach działań finansowanych wyłącznie ze środków Miasta Poznania realizujemy następujące działania:

 1. Nadzór merytoryczno – superwizyjny nad działaniami ochotniczek; działania sekcji Ochotniczek – w stowarzyszeniu na bieżąco działa grupa wolontariuszek Ochotniczek, które wspierają chore na raka piersi osoby, zarówno na oddziałach szpitalnych, jak i w siedzibie stowarzyszenia. Każda Ochotniczka została profesjonalnie przeszkolona przez psychologa w zakresie niesienia nieprofesjonalnego wsparcia i poddawana jest systematycznej superwizji prowadzonej przez certyfikowanego superwizora i psychoonkologa. Tego typu interwencje są konieczne ze względu na bardzo obciążający tryb pracy Ochotniczek. Ochotniczki to kobiety, które same  przeszły chorobę nowotworową i zakończyły z powodzeniem proces leczenia. Wspierają własnym doświadczeniem inne chore, ale ponieważ mają kontakt z kobietami wkrótce po operacji, często w złym stanie psychicznym, poddawane są dużemu obciążeniu, stresowi wywołanemu konfrontacją z emocjami, których same doświadczyły w procesie swojego leczenia. 

Dzięki stałemu kontaktowi z psychologiem Ochotniczki doskonalą umiejętności nieprofesjonalnego wspierania chorych przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnego dystansu emocjonalnego. Podczas spotkań Ochotniczek z psychologiem w stowarzyszeniu, prowadzona jest superwizja ich działań, wzajemna konfrontacja doświadczeń w pracy na oddziale i w klubie i wynikających z niej problemów oraz umiejętności właściwego i wskazanego radzenia sobie z nimi.

 1. Wyjazdowe warsztaty superwizyjne dla Ochotniczek - są ważnym elementem w programie kształcenia Ochotniczek, ponieważ dają możliwość, dzięki małym grupom oraz dużej ilości godzin w trakcie 4 dni szkoleniowych, pracy metodą treningu (podczas którego uczą się kompetencji społecznych na własnym doświadczeniu) i wykorzystania technik terapeutycznych oraz zasobów sprzętowych i możliwości wsparcia zdalnego za pośrednictwem telefonu i internetu. Prowadzący specjaliści mają możliwość obserwowania Ochotniczek i diagnozowania ich obciążenia i ewentualnego wypalenia pracą w szpitalach i w klubie. Wyjazdy stwarzają samym Ochotniczkom możliwość integracji grupy, dzięki czemu widzą konieczność i szansę szukania i  odnalezienia wsparcia w grupie, nie tylko wsparcia związanego z pracą na oddziałach, ale też w ewentualnych swoich kryzysach życiowych. 

Ochotniczki kształcą swoje kompetencje w zakresie nieprofesjonalnego niesienia wsparcia kobietom po operacji raka piersi w szpitalach oraz wsparcia świadczonego w przestrzeni internetowej. 

Zajęcia obejmą:

 • doskonalenie umiejętności dbania o siebie (oddzielania życia prywatnego od działalności społ., odpoczywanie, techniki relaksacyjne); 
 • pracę nad komunikacją werbalną i niewerbalną w kontakcie z pacjentką i koleżankami
 • pracę nad prawidłową i efektywną komunikacją w świadczeniu wsparcia zdalnego 
 • poprawienie wzajemnego zrozumienia pomiędzy Ochotniczkami i usprawnienie pracy w grupach, 
 • przeanalizowanie zadań Ochotniczek i koordynatorki sekcji oraz opiekuna merytorycznego - superwizora;
 • przepracowanie sytuacji konfliktowych, uzyskanie stabilizacji i motywacji w napiętych, kryzysowych sytuacjach w pracy Ochotniczki.

Warsztaty są realizowane w formie wyjazdowej, 4-dniowego pobytu w ośrodku hotelowo-szkoleniowym, prowadzone są przez dwóch psychologów, z których jeden jest certyfikowanym superwizorem i psychoonkologiem.

 1. Wyjazd integracyjny - jest organizowany z myślą o osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na przebytą chorobę nowotworową i ze względu na swoją sytuację życiową – obniżony status materialny przez co mają ograniczony dostęp do wypoczynku poza miejscem zamieszkania, ograniczone możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych ograniczające pełne i satysfakcjonujące uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Wyjazd ma posłużyć reintegracji społecznej, prawidłowemu funkcjonowaniu w grupie, wsparciu społecznemu Amazonek.
 1. Biuletyn środowiska amazonek „Nasze Życie” - Biuletyn służy popularyzacji wiedzy na temat raka piersi oraz integracji poznańskich Amazonek z innymi Amazonkami z Polski. W naszym wydawnictwie poruszane są kwestie istotne dla środowiska Amazonek. Spełnia ono funkcję informacyjną i integracyjną; każdy jego numer jest gorąco wyczekiwany. Wysyłamy również biuletyn do ośrodków rehabilitacyjnych oraz szpitali onkologicznych aby łatwiej docierał do zainteresowanych Amazonek. Biuletyn zawiera wykaz tele-adresowy klubów Amazonek w całej Polsce, co ułatwia operowanym kobietom po wyjściu ze szpitala kontakt z najbliższym klubem od miejsca zamieszkania. Dzięki temu nawet kobiety z małych miasteczek i wsi mogą nawiązać kontakt z klubami i tą drogą uzyskać dodatkowe informacje.

Każdy Klub Amazonek  w Polsce otrzymuje od 5 do 10 egz. biuletynu bezpłatnie.

HARMONOGRAM TYGODNIOWY ZAJĘĆ

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 11 lipiec 2022 05:57
Zaloguj się, by skomentować