WSZECHSTRONNA REHABILITACJA AMAZONEK 2023-24

WSZECHSTRONNA REHABILITACJA AMAZONEK

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” w PFRON.

Dofinansowanie:

I okres realizacji: 505 000,00 zł.

II okres realizacji: 537 000,00 zł.

III okres realizacji: 610 000,00 zł.

Wartość projektu: 

I okres realizacji: 561 500,00 zł.

II okres realizacji: 599 860,00 zł.

III okres realizacji: 682 740,00 zł.

Projekt pn. „Wszechstronna rehabilitacja Amazonek” jest realizowany w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2024 r., jest projektem wieloletnim i obejmuje trzy okresy realizacji:

I okres realizacji: od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. 

II okres realizacji: od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. 

III okres realizacji: od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Projekt realizowany na postawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) i projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na rok 2023 – wspieranie realizacji działań Miasta Poznania w obszarze działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 roku.

Dofinansowanie: 144 200,00 zł.

Wartość projektu: 256 880,00 zł.

Celem projektu jest prowadzenie wszechstronnej rehabilitacji psychofizycznej dla Amazonek w Poznańskim Towarzystwie „Amazonki”, wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie usprawniania i rehabilitacji psychofizycznej u Amazonek oraz podtrzymanie, lub nie pogorszenie stanu zdrowia psychofizycznego tych osób. 

Naszym celem jest kompleksowe działanie na rzecz kobiet po leczeniu raka piersi – Amazonek i wspieranie ich na różnego rodzaju dostępne sposoby w działaniach prowadzących do poprawy ich zdrowia fizycznego jak i psychicznego, a także zwiększenia samodzielności w funkcjonowaniu społecznym. 

Projekt jest kontynuacją działań placówki prowadzonej przez nas w siedzibie stowarzyszenia od 31 lat. W ramach projektu realizujemy codzienne masaże usprawniające, gimnastykę ogólnorozwojową, zajęcia z pływania i aquaaerobiku na basenie, porady indywidualne i treningi funkcji poznawczych prowadzone przez psychologa, zajęcia z arteterapii, jogi, tai chi, a także opiekę i organizację beneficjentek. Działania są ciągłe, kompleksowe i obejmują podstawowe, standardowe formy rehabilitacji Amazonek, praktykowane w kraju, Europie i na świecie.

Beneficjentkami bezpośrednimi projektu jest grupa 220 Amazonek, członkiń Poznańskiego Towarzystwa „Amazonki”, z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym, lub lekkim. Działania projektu są realizowane w sposób ciągły, w Poznaniu, w siedzibie stowarzyszenia, a także na basenie, przez 12 miesięcy w roku, 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku włącznie). 

Zakładanym efektem projektu jest poprawa/nie pogorszenie się stanu zdrowia beneficjentek i ich funkcjonowania psychofizycznego. Dzięki uczestnictwu w projekcie beneficjentki mają możliwość zwiększenia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o własne zdrowie po leczeniu raka piersi, w tym w szczególności w zakresie: automasażu, profilaktyki przeciwobrzękowej, dbałości o szeroko pojętą dobrą formę i sprawność psychofizyczną, zapobieganiu i zmniejszaniu poziomu stresu, itp. 

Dzięki wykształceniu/rozwinięciu powyższych umiejętności beneficjentki będą mogły sprawniej dbać o zdrowie, zwiększać swoją samodzielność i aktywność w funkcjonowaniu społecznym, w tym rodzinnym i zawodowym. 

W ramach projektu realizujemy następujące formy wsparcia:

 1. Masaże usprawniające kończyn górnych – realizowane są przez wykwalifikowane rehabilitantki, posiadające odpowiednie doświadczenie w pracy z osobami z rakiem piersi. Masaże prowadzone są w celu zapobiegania lub niwelowania obrzęku kończyny po stronie operowanej, będącego najczęstszym powikłaniem leczenia raka piersi. Zabiegi prowadzone są w sposób kompleksowy. Ćwiczenia ruchowe są połączone z mechanicznym oddziaływaniem na obrzękniętą kończynę, powodując odprowadzenie chłonki. Ponieważ wystąpienie obrzęku stanowi bardzo duży problem, w celu profilaktyki stosuje się masaże usprawniające u kobiet po leczeniu raka piersi bez objawów obrzęku – zapobieganie. Stosowanie masażu u pacjentek w okresie przed i po operacji odtwórczej piersi jest w znacznym stopniu uzależnione od stanu miejscowego po mastektomii oraz od przewidywanego sposobu rekonstrukcji. Przed operacją odtwórczą dąży się do uzyskania elastyczności (zmiękczenia) blizny po mastektomii i jej otoczenia. Postępowanie po operacji rekonstrukcyjnej zależne jest od rodzaju zabiegu. Masaże odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w siedzibie stowarzyszenia – szczegóły w harmonogramie poniżej.
 1. Gimnastyka ogólnorozwojowa – ruch i ćwiczenia fizyczne w trakcie i po przebytym leczeniu raka piersi są wskazane i niezbędne, gdyż uruchamiają pompę mięśniową, pomagającą w odpływie chłonki. Zaniechanie gimnastyki i zlekceważenie zaleceń profilaktyki przeciwobrzękowej może prowadzić do powstania przykurczów, obrzęku i spadku sprawności fizycznej. Gimnastyka obejmuje zajęcia grupowe odbywające się na sali gimnastycznej. Jest to obok masaży usprawniających podstawowa metoda usprawniania kończyny górnej po leczeniu raka piersi. Harmonogram zajęć dostępny poniżej tekstu.
 1. Zajęcia na basenie – pływanie i aquaaerobik – odbywają się na basenie AWF Poznań, przy Drodze Dębińskiej. Pływanie jest uważane za najzdrowszą z dyscyplin sportowych – pływać może praktycznie każdy, bez względu na kondycję i wiek. Sport ten wzmacnia równocześnie układ mięśniowy, oddechowy oraz układ krążenia. Dotlenienie organizmu wpływa bezpośrednio na poprawę nastroju i stanu psychofizycznego. Po zajęciach uspokajamy się, łatwiej się zrelaksować, mięśnie rozluźniają się, przestajemy odczuwać stres. Pływanie angażuje najważniejsze mięśnie odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy, co redukuje bóle kręgosłupa – bardzo częsta dolegliwość u osób po leczeniu raka piersi.                                    Dla osób nie potrafiących pływać dobrą alternatywą jest aquaaerobik. Przynosi podobne korzyści, poprawia kondycję fizyczną, poprawia nastrój. Zajęcia w grupie sprzyjają zawieraniu nowych znajomości – integrują społecznie. Harmonogram zajęć dostępny poniżej tekstu.
 1. Rozmowy indywidualne z psychologiem – prowadzone są przez wykwalifikowaną terapeutkę psycholog i psychoonkolog z wieloletnim doświadczeniem klinicznym w pracy z osobami chorymi onkologicznie w Wielkopolskim Centrum Onkologii; od 15 lat współpracuje z Amazonkami.

Rozmowy indywidualne przeznaczone są dla osób, u których jest diagnozowany, lub leczony rak piersi, ale również, które są w okresie remisji choroby, lub w sytuacji nawrotu czy w okresie leczenia objawowego. Zapisy odbywają się indywidualnie, telefonicznie u psycholog.

W ramach porad psychologiczny realizowane są różne formy pomocy psychologicznej, na przykład:   

rozmowy diagnozujące stan emocjonalny poszczególnych osób, ich potrzeby i oczekiwania wobec grupy wsparcia, psychologa czy też innych osób wspierających,

interwencja kryzysowa (wiadomości o nawrocie choroby, zakończeniu leczenia przyczynowego, utraty pracy czy niespodziewanej śmierci bliskiej osoby),

psychoedukacja (np. nauka metod odprężenia, nauka sposobów radzenia sobie z krytyką, nauka radzenia sobie ze stresem choroby),

poradnictwo w sytuacji kryzysu rozwojowego lub w wypadku trudności przystosowawczych (np. szukanie nowych sposobów rozwiązania problemu współistniejącego z chorobą nowotworową, wzmocnienie w przeprowadzonych zmianach – poszukiwanie pracy jako osoba niepełnosprawna po przekwalifikowaniu),

terapia wspierająca przeznaczona dla osób przeżywających problemy psychologiczne wywołane skutkami bliskimi i odległymi leczenia (obniżenie nastroju, zaburzenia lękowe, reakcja depresyjna, syndrom przewlekłego zmęczenia, strach przed nawrotem choroby, osamotnieniem itp.),

psychoterapia prowadzona w podejściu eklektycznym (wykorzystywane są metody pracy w podejściu behawioralno-poznawczym, systemowym czy Noo-psychoterapeutycznym), przeznaczona dla osób w remisji choroby z zaburzeniami psychogennymi (np. nerwice, zaburzenia osobowości) oraz z zaburzeniami niosącymi konsekwencje psychologiczne (np. przeżywanie patologicznej żałoby, doświadczenie zdrady czy rozwodu, zaburzenia obrazu ciała związane z przebyciem operacji radykalnej piersi).

 1. Treningi funkcji poznawczych – zajęcia prowadzone są przez terapeutkę będącą psychoonkologiem, posiadającą bogate doświadczenie w pracy z osobami z chorobami onkologicznymi. Zajęcia są prowadzone w formie indywidualnych spotkań i dedykowane są osobom, u których w skutek leczenia chemioterapią raka piersi nastąpiło osłabienie procesów poznawczych, w szczególności zaburzeń pamięci i koncentracji (zjawisko chemobrain lub chemofog). 

Wśród głównych obszarów ulegających osłabieniu/zaburzeniu wymienia się: 

 1. pamięć operacyjną, 
 2. szybkość psychomotoryczną, 
 3. czas reakcji, 
 4. umiejętności wzrokowo-przestrzenne, 
 5. płynność mowy, 
 6. zdolność do wykonywania złożonych czynności, zdolność do integracji wielu procesów – wielozadaniowość,
 7. koncentrację,
 8. pamięć wzrokową/wizualną
 9. pamięć werbalną.

Rehabilitacja funkcji poznawczych obejmuje wiele aspektów funkcjonowania pacjentek, z uwzględnieniem  ich świadomości, wglądu, motywacji i osobowości. 

 1. Arteterapia - arteterapia to terapia przez sztukę. Rękodzieło, malarstwo, taniec czy śpiew otwierają nam dostęp do naszego wnętrza: emocji, potrzeb, lęków. Ale arteterapia pomaga nie tylko w przypadku chorej duszy – nieoceniona bywa również w leczeniu chorób fizycznych. Arteterapia jest dobra dla każdego i w każdym wieku. W ramach zajęć arteterapii w naszym stowarzyszeniu podejmujemy różnorodne rodzaje działań artystycznych, w szczególności: malarstwo, decoupage, szydełkowanie i robienie na iglicach, tworzenie biżuterii, tworzenie ozdób, np. do ozdoby pomieszczeń, florystyka, fitoterapia, itp. Zajęcia są realizowane przez instruktorów posiadających niezbędne doświadczenie. Godziny zajęć znajdują się w harmonogramie poniżej.
 1. Joga - To pradawna metoda holistycznego rozwoju człowieka. Składa się na nią wiele technik i praktyk, służących podnoszeniu zdrowia psychofizycznego.

Zajęcia z podstaw jogi są dostosowane ściśle do stanu zdrowia uczestniczek. Istotne jest tu zastosowane leczenie, czas od operacji, ogólny stan zdrowia. Udział i rozpoczęcie zajęć poprzedzone jest zawsze rozmową z prowadzącą zajęcia, bowiem to od wdrożonej terapii i czasookresu leczenia zależy udział danej osoby w tej formie zajęć.

W praktyce jogi kluczową rolę odgrywa oddech. Dzięki uważnemu i ściśle skoordynowanemu sposobowi oddychania wywołujemy reakcje psychofizyczne, które służą budowaniu jedności ciała, umysłu i duszy. Od oddechu i jego jakości wiele zależy, wpływa on zarówno na zdrowie, na energię i nastrój. Jego rytm zmienia się pod wpływem myśli, nastrojów i uczuć. W trakcie zajęć przywracamy naturalny, spokojny rytm oddechowy. Tym samym, poza aspektami fizjologicznymi, jak np. lepsze utlenowanie tkanek uzyskujemy głęboki spokój wewnętrzny.

Uczestniczki poznają także podstawowe postawy jogi (asany) z uwzględnieniem ich sytuacji zdrowotnej. Zajęcia prowadzone są celem poprawy ogólnego stanu zdrowia i odporności, zwiększenia gibkości i wzmocnienia mięśni i stabilizacji stawów. W sferze psychicznej mają wpływ na wzrost samooceny i pewności siebie, poprawę koncentracji oraz pamięci, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z codziennym stresem, ogólne odprężenie i wyciszenie.  Zajęcia prowadzi wykwalifikowana instruktorka z dużym doświadczeniem w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami. Harmonogram zajęć znajduje się poniżej.

 1. Tai chi - to system prozdrowotnych ćwiczeń rodem z Chin. Opiera się na harmonijnych, powolnych ruchach skoordynowanych z oddechem pozytywnie wpływających na poprawę i utrzymanie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Regularne ćwiczenie przynosi szeroki zakres korzyści dla utrzymania w dobrej kondycji układu mięśniowo-kostno-stawowego, równowagi czy sprawności układu krążenia i oddychania. Redukuje także stres i daje podstawy do doskonalenia relacji: ciało - umysł.

Zajęcia z podstaw Tai chi to doskonałe narzędzie do poprawy zdrowia, relaksacji ciała i umysłu. Regularna praktyka pozwala uczestnikom odzyskać pogodę ducha i spokój oraz stać się silniejszymi po traumie choroby nowotworowej. Powolne ruchy podczas ćwiczeń tai chi nakierowują na wewnętrzny masaż stanowiąc skuteczną terapię w przypadku wielu problemów zdrowotnych, jako następstw przebytej choroby nowotworowej. Uzyskuje się poprawę zdrowotną w zakresie min. zaburzeń krążenia krwi i limfy, bólów głowy, nadciśnienia, artretyzmu, bólów pleców, kłopotów z układem oddechowym, trawiennym i nerwowym oraz innych problemów towarzyszących w większości osobom po przebytej chorobie nowotworowej raka piersi.

Udział w zajęciach wiąże się z czasookresem po odbytym zabiegu operacyjnym i wdrożonym leczeniu oraz okresie rekonwalescencji. Każda osoba zgłaszająca się na zajęcia uzyskuje informacje o możliwości udziału w tej formie zajęć po rozmowie z prowadzącym. 

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana instruktorka z dużym doświadczeniem w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami. Harmonogram zajęć znajduje się poniżej.

 1. Opieka organizacyjna beneficjentek – uczestniczki rehabilitacji dla Amazonek w naszym stowarzyszeniu mogą liczyć na wsparcie bardziej doświadczonych członkiń, które wspierają rozmową, poradami praktycznymi, a także są przewodniczkami po poszczególnych formach wsparcia realizowanych w ramach rehabilitacji. Podstawową ideą naszego stowarzyszenia, zaraz po rehabilitacji, jest niesienie nieprofesjonalnego wsparcia osobom z rakiem piersi, pomaganie w kryzysie, informowanie jakie formy wsparcia w ramach projektu oraz innych działań stowarzyszenia są dostępne i można z nich skorzystać i na jakich zasadach. Opiekę świadczy wyznaczona do tego celu przedstawicielka Zarządu, doświadczona Amazonka, od lat wspierająca i działająca różnorodnie dla dobra środowiska Amazonek.

W ramach działań finansowanych wyłącznie ze środków Miasta Poznania realizujemy następujące działania:

 1. Nadzór merytoryczno – superwizyjny nad działaniami ochotniczek; działania sekcji Ochotniczek – w stowarzyszeniu na bieżąco działa grupa wolontariuszek Ochotniczek, które wspierają chore na raka piersi osoby, zarówno na oddziałach szpitalnych, jak i w siedzibie stowarzyszenia. Każda Ochotniczka została profesjonalnie przeszkolona przez psychologa w zakresie niesienia nieprofesjonalnego wsparcia i poddawana jest systematycznej superwizji prowadzonej przez certyfikowanego superwizora i psychoonkologa. Tego typu interwencje są konieczne ze względu na bardzo obciążający tryb pracy Ochotniczek. Ochotniczki to kobiety, które same  przeszły chorobę nowotworową i zakończyły z powodzeniem proces leczenia. Wspierają własnym doświadczeniem inne chore, ale ponieważ mają kontakt z kobietami wkrótce po operacji, często w złym stanie psychicznym, poddawane są dużemu obciążeniu, stresowi wywołanemu konfrontacją z emocjami, których same doświadczyły w procesie swojego leczenia. 

Dzięki stałemu kontaktowi z psychologiem Ochotniczki doskonalą umiejętności nieprofesjonalnego wspierania chorych przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnego dystansu emocjonalnego. Podczas spotkań Ochotniczek z psychologiem w stowarzyszeniu, prowadzona jest superwizja ich działań, wzajemna konfrontacja doświadczeń w pracy na oddziale i w klubie i wynikających z niej problemów oraz umiejętności właściwego i wskazanego radzenia sobie z nimi.

 1. Wyjazdowe warsztaty superwizyjne dla Ochotniczek - są ważnym elementem w programie kształcenia Ochotniczek, ponieważ dają możliwość, dzięki małym grupom oraz dużej ilości godzin w trakcie 4 dni szkoleniowych, pracy metodą treningu (podczas którego uczą się kompetencji społecznych na własnym doświadczeniu) i wykorzystania technik terapeutycznych oraz zasobów sprzętowych i możliwości wsparcia zdalnego za pośrednictwem telefonu i internetu. Prowadzący specjaliści mają możliwość obserwowania Ochotniczek i diagnozowania ich obciążenia i ewentualnego wypalenia pracą w szpitalach i w klubie. Wyjazdy stwarzają samym Ochotniczkom możliwość integracji grupy, dzięki czemu widzą konieczność i szansę szukania i  odnalezienia wsparcia w grupie, nie tylko wsparcia związanego z pracą na oddziałach, ale też w ewentualnych swoich kryzysach życiowych. 

Ochotniczki kształcą swoje kompetencje w zakresie nieprofesjonalnego niesienia wsparcia kobietom po operacji raka piersi w szpitalach oraz wsparcia świadczonego w przestrzeni internetowej. 

Zajęcia obejmą:

 • doskonalenie umiejętności dbania o siebie (oddzielania życia prywatnego od działalności społ., odpoczywanie, techniki relaksacyjne); 
 • pracę nad komunikacją werbalną i niewerbalną w kontakcie z pacjentką i koleżankami
 • pracę nad prawidłową i efektywną komunikacją w świadczeniu wsparcia zdalnego 
 • poprawienie wzajemnego zrozumienia pomiędzy Ochotniczkami i usprawnienie pracy w grupach, 
 • przeanalizowanie zadań Ochotniczek i koordynatorki sekcji oraz opiekuna merytorycznego - superwizora;
 • przepracowanie sytuacji konfliktowych, uzyskanie stabilizacji i motywacji w napiętych, kryzysowych sytuacjach w pracy Ochotniczki.

Warsztaty są realizowane w formie wyjazdowej, 4-dniowego pobytu w ośrodku hotelowo-szkoleniowym, prowadzone są przez dwóch psychologów, z których jeden jest certyfikowanym superwizorem i psychoonkologiem.

 1. Wyjazd integracyjny - jest organizowany z myślą o osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na przebytą chorobę nowotworową i ze względu na swoją sytuację życiową – obniżony status materialny przez co mają ograniczony dostęp do wypoczynku poza miejscem zamieszkania, ograniczone możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych ograniczające pełne i satysfakcjonujące uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Wyjazd ma posłużyć reintegracji społecznej, prawidłowemu funkcjonowaniu w grupie, wsparciu społecznemu Amazonek.
 1. Biuletyn środowiska amazonek „Nasze Życie” - Biuletyn służy popularyzacji wiedzy na temat raka piersi oraz integracji poznańskich Amazonek z innymi Amazonkami z Polski. W naszym wydawnictwie poruszane są kwestie istotne dla środowiska Amazonek. Spełnia ono funkcję informacyjną i integracyjną; każdy jego numer jest gorąco wyczekiwany. Wysyłamy również biuletyn do ośrodków rehabilitacyjnych oraz szpitali onkologicznych aby łatwiej docierał do zainteresowanych Amazonek. Biuletyn zawiera wykaz tele-adresowy klubów Amazonek w całej Polsce, co ułatwia operowanym kobietom po wyjściu ze szpitala kontakt z najbliższym klubem od miejsca zamieszkania. Dzięki temu nawet kobiety z małych miasteczek i wsi mogą nawiązać kontakt z klubami i tą drogą uzyskać dodatkowe informacje.

Każdy Klub Amazonek  w Polsce otrzymuje od 5 do 10 egz. biuletynu bezpłatnie.

HARMONOGRAM TYGODNIOWY ZAJĘĆ POBIERZ

Czytaj dalej...

RAZEM PRZEZ GÓRY I DOLINY 2023

 Wojewoda Wielkopolski 300dpi 1024x4391 8714

RAZEM PRZEZ GÓRY I DOLINY

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2022 „Działamy razem” w PFRON.

Dofinansowanie: 251 000,00 zł.

Wartość projektu: 314 120,00 zł.

Projekt pn. „Razem przez góry i doliny” jest realizowany w terminie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Projekt ma charakter integracyjny, rekreacyjny, oparty na turystycznych wędrówkach, po górach i dolinach naszego kraju, uczestniczących w nim niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi z terenu całej Polski. W ramach projektu realizowanych jest 8 trekkingów. 

Celem projektu jest wzrost aktywności Amazonek, w szczególności aktywności społecznej i fizycznej oraz promowanie aktywności w różnych sferach życia, a także zdrowego stylu życia osób niepełnosprawnych, poprzez działania rekreacyjno-turystyczne oraz integracyjne współdziałanie w trakcie organizacji cyklu imprez trekkingowych dla Amazonek. Projekt zakłada uczestnictwo 240 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym, lub lekkim.

Założeniem głównym aktywizacji w zakresie turystki i rekreacji jest wsparcie czynnej aktywności turystycznej u Amazonek, nabycie nowych doświadczeń, zastąpienie złych nawyków spędzania wolnego czasu dobrymi nawykami, powrót do aktywności sprzed choroby, wyzbycie się lęku i niepokoju przez przeniesienie zainteresowań i pasji na poprawę stanu sprawności organizmu. Wyjazdy trekkingowe sprzyjają poprawie samopoczucia, zdrowia psychosomatycznego, integracji osób o podobnych problemach zdrowotnych, otwarciu się na innych ludzi, wzajemnemu wspieraniu się kobiet podczas zmagań wysiłkowych i wspólnych pieszych wędrówek. Zadaniem projektu jest zachęcenie do uprawiania czynnej rekreacji i turystyki, form zróżnicowanej aktywności ruchowej, jako elementu wpierania powrotu do pełnej sprawności i czynnika motywującego do całożyciowej aktywności w kwestii dbałości o zdrowie.

Projekt jest realizowany z dofinansowania PFRON od 2015 r., jest to jego 9 edycja.

Poniżej wykaz trekkingów realizowanych w 2023 roku:

 1. Trekking Sieraków 29.05-03.06.2023
 2. Trekking Zakopane 11-16.06.2023
 3. Trekking Pustkowo 30.06-05.07.2023
 4. Trekking Krynica 31.07-05.08.2023
 5. Trekking Trzciel 15-20.08.2023
 6. Trekking Złoty Potok 20-25.08.2023
 7. Trekking Pustkowo 25-30.09.2023
 8. Trekking Zakopane 15-20.10.2023

RAZEM PRZEZ GÓRY I DOLINY

Projekt realizowany z dofinansowania od Wojewody Wielkopolskiego w ramach realizacji programów w obszarze: wsparcie osób z niepełnosprawnościami w 2023 r.

Dofinansowanie: 16 600,00 zł

Wartość projektu: 24 100,00 zł

Projekt pn. „Razem przez góry i doliny” jest realizowany w terminie od 15 czerwca 2023 r. do 31 października 2023 r.

Projekt ma charakter integracyjny, rekreacyjny, oparty na turystycznych wędrówkach, po górach i dolinach naszego kraju, uczestniczących w nim niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi z terenu województwa wielkopolskiego. W ramach projektu realizowane są 3 trekkingi. 

Celem projektu jest wzrost aktywności Amazonek, w szczególności aktywności społecznej i fizycznej oraz promowanie aktywności w różnych sferach życia, a także zdrowego stylu życia osób niepełnosprawnych, poprzez działania rekreacyjno-turystyczne oraz integracyjne współdziałanie w trakcie organizacji cyklu imprez trekkingowych dla Amazonek. Projekt zakłada uczestnictwo 30 osób z terenu województwa wielkopolskiego.

Projekt zakłada, że wspólne piesze wędrówki umożliwią wzajemne wsparcie we wspólnym wysiłku fizycznym, zmotywują do uprawiania codziennej aktywności, do pokonywania własnych słabości i ograniczeń, zachęcą do dbałości o zdrowie, do uprawiania aktywnej turystki, wpłyną na poprawę samopoczucia psychicznego i fizycznego oraz stanu funkcjonalnego organizmu. Liczymy, że uczestniczki będą podjętą aktywność kontynuować we własnym zakresie po powrocie do domu i zakończeniu projektu. Ze względu na rozległe skutki choroby, aktywność fizyczna kobiet po leczeniu onkologicznym jest kwestią kluczową w powrocie do pełnej sprawności ruchowej i społecznej, a praktykowanie jej w zespole ma dodatkowo bardzo istotny wymiar integracyjny i mobilizujący.

Poniżej wykaz trekkingów realizowanych w 2023 roku:

 1. 31 lipca – 5 sierpnia 2023 r. – Krynica Górska
 2. 20-25 sierpnia 2023 r. – Złoty Potok
 3. 25-30 września 2023 r. – Pustkowo

Czym jest trekking?

Trekking to rodzaj pieszej turystyki Amazonek. Jest trudniejszy od zwykłego marszu po płaskim terenie. Trekking uprawia się w trudnych warunkach terenowych i klimatycznych. Podczas trekkingu wykorzystuje się specjalnie kije trekkingowe, które pomagają podpierać się podczas wędrówek. Trekking obejmuję trasy co najmniej kilkunastu kilometrów dziennie.

Trekkingi organizowane są przez Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” w ramach projektu „Razem przez góry i doliny” współfinansowanego ze środków PFRON.

Jak przebiega trekking?

Każdy Trekking będzie trwał 6 dni ( 5 noclegów ) i  będzie uczestniczyło w nim średnio 30 Amazonek.  Zapewniamy opiekę przewodnika i dwóch opiekunek organizujących grupę. 

Podczas każdej imprezy pierwszy dzień będzie służył mniej forsownej wędrówce – aklimatyzacji, następnie planujemy 4 dni wędrowne z przewodnikiem-długie, całodzienne wycieczki szlakami turystycznymi, szóstego dnia po śniadaniu, nastąpi powrót do domów. 

Kto może wziąć w nim udział?

Trekkingi są adresowane do Amazonek – członkiń  Klubów zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” oraz na forach internetowych: Amazonki.net i klub internetowy – Amazonka, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Jednym z podstawowych warunków  zakwalifikowania jest zakończony proces leczenia i stabilna, dobra kondycja zdrowotna, zdolność do pokonania prostych i średniozaawansowanych tras górskich , niewielkich wzniesień w dolinnym terenie czy nadmorskich wydm.

WARUNKI REKRUTACJI

- Członkostwo w jednym z Klubów Amazonek zrzeszonym w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki”.

- Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

- Jednym z warunków rekrutacji jest zakończony proces leczenia i stabilna, dobra kondycja zdrowotna, zdolność do pokonania prostych i średniozaawansowanych tras górskich i nadmorskich wydm 

- znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w terenach górskich.

-  Każda z Uczestniczek zobowiązana jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowotnym umożliwiającym uczestnictwo w działaniach projektu oraz o ponoszeniu odpowiedzialności za swój udział w tym zakresie, które uczestniczki otrzymają na miejscu każdego trekkingu  

- Warunkiem koniecznym jest zaopatrzenie Uczestniczki w odpowiednią odzież i sprzęt ( m.in. : buty trekkingowe,  kurtka przeciwdeszczowa, odzież termiczna, plecak, kijki trekkingowe…) warunkujących bezpieczeństwo Uczestniczek. 

Jeśli Uczestniczki  nie będą przygotowane odpowiednio do trasy – chodzi w szczególności o buty i odzież , nie będą mogły wziąć udziału w wędrówkach i w związku z tym zostaną  obciążone pełnymi  kosztami pobytu.

ODPŁATNOŚĆ

Częściowa odpłatność za udział w projekcie od jednej osoby wynosi 150 zł, które prosimy przesyłać po zakwalifikowaniu się  na konto PTA:  83 1090 1362 0000 0000 3609 0739 z dopiskiem

 ,,Trekking-miejscowość trekkingu-termin trekkingu- imię i nazwisko Uczestniczki”.

Opłaty należy uiszczać nie później niż tydzień przed rozpoczęciem się trekkingu.

Niedokonanie tej wpłaty w tym terminie powoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.

Koszt dojazdu Uczestniczki pokrywają we własnym zakresie.

ZGŁOSZENIA

Przyjęcie przez nas zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się.

Pierwszeństwo udziału w trekkingach mają panie, które jeszcze nie uczestniczyły nigdy w organizowanych przez Poznańskie Towarzystwo Amazonki trekkingach.

Formuła zgłoszeń zostaje zmieniona i chętne osoby wpisują swoje dane przez formularz zgłoszeniowy podany w linku poniżej. Nie przyjmujemy zgłoszeń na naszą pocztę mailową, zgłosić się można wyłącznie poprzez formularz. (instrukcja obsługi w załączniku)

Prosimy o podanie pełnych danych  ( imię, nazwisko, adres i województwo zamieszkania, pesel, stopień niepełnosprawności , numer telefonu ) oraz przysłanie skanu PO ZAKWALIFIKOWANIU ( nie zdjęcia ). 

Uczestnik zobowiązany jest do POSIADANIA obecnego orzeczenia o niepełnosprawności. Orzeczenie uczestnik musi posiadać w fizycznej wersji i przekazać go koordynatorom na miejscu trekkingu (nawet jeśli wcześniej przesłał skan).

O zakwalifikowaniu się Uczestniczek będziemy powiadamiać mailowo lub telefonicznie KLUBY najdalej dwa tygodnie przed rozpoczęciem się trekkingu.

Jeśli zakwalifikowana osoba nie przyjedzie na trekking nie uprzedzając wcześniej organizatora o rezygnacji z wyjazdu zostanie obciążona pełnymi kosztami pobytu.

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://forms.office.com/r/qke35JgVks

Regulamin uczestnictwa w Trekkingach do pobrania tutaj REGULAMIN-TREKKINGI 2023

Projekt pn . ,,Razem przez góry i doliny” w ramach, którego są organizowane Trekkingi realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dofinansowaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego.

 https://amazonki.poznan.pl/0262833e-d168-49a7-8e53-8082cab9dc52" alt="pastedGraphic.png">

 

 

Pobierz Regulamin

Czytaj dalej...

XXIX OGÓLNOPOLSKA SPARTAKIADA AMAZONEK

1 8714logo miasta poznaniapic1120481165112119with ratio16 9

XXIX OGÓLNOPOLSKA SPARTAKIADA AMAZONEK

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2022 „Działamy razem” w PFRON.

Dofinansowanie: 103 900,00 zł.

Wartość projektu: 138 630,00 zł.

Projekt pn. „XXIX Ogólnopolska Spartakiada Amazonek” jest realizowany w terminie od 1 czerwca 2023 r. do 30 września 2023 r.

Projekt realizowany na postawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) i projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na rok 2023 – wspieranie realizacji działań Miasta Poznania w obszarze działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 roku.

Dofinansowanie: 20 000,00 zł.

Wartość projektu: 32 940,00 zł.

Projekt pn. „Ruch dla zdrowia” jest realizowany w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Projekt ma charakter integracyjny, rekreacyjny, oparty na zmaganiach i rywalizacji w konkurencjach o charakterze sportowym, uczestniczących w nim niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi z terenu całej Polski. 

Celem projektu jest wzrost aktywności Amazonek, w szczególności aktywności społecznej i fizycznej poprzez organizację XXIX Ogólnopolskiej Spartakiady Amazonek, a także promowanie aktywności osób niepełnosprawnych, poprzez uczestnictwo w imprezie o charakterze sportowych zawodów na łodziach smoczych i ergometrach.

Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” od 29 lat co roku organizuje Ogólnopolską Spartakiadę Amazonek, która jest imprezą o charakterze sportowym, gdzie w zawodach sportowych i rekreacyjnych uczestniczą Amazonki z terenu całej Polski. Motywem przewodnim imprezy są wyścigi łodzi smoczych oraz zawody Amazonek na ergometrach. Beneficjentkami projektu jest 130 niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi.

W ramach Spartakiady są prowadzone zawody sportowe, gry i zabawy o charakterze sportowym, rekreacyjnym integrujących i aktywizujących społeczność Amazonek. Odbywają się także ogólnopolskie zawody Amazonek na łodziach smoczych (10-osobowe łodzie wioślarskie) na torze regatowym Jezioro Maltańskie w Poznaniu oraz zawody na ergometrach; dodatkowo odbywają się marsze z kijami nordic walking dookoła Jeziora Maltańskiego, turniej boule i dart oraz inne mniejsze zajęcia sportowe: gimnastyka, joga, aerobik oraz zabawy integracyjne. 

Projekt jest realizowany z dofinansowania PFRON oraz z dofinansowania z budżetu Miasta Poznania, jest to jego 29 edycja.

W ramach projektu zostanie zrealizowana XXIX Ogólnopolska Spartakiada Amazonek pod hasłem ,,Dąż do sprawności”, która odbędzie się w dniach 25 – 28 czerwca 2023 r. w Poznaniu na terenach sportowych i rekreacyjnych Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nad Jeziorem Maltańskim. W projekcie bierze udział w sumie 130 niepełnosprawnych Amazonek z różnych regionów Polski.

PROGRAM   XXIX Ogólnopolskiej Spartakiady AMAZONEK

Poznań, 25 – 28 czerwca  2023 roku

                                                                                                                           Niedziela, 25 czerwca  2023 r.

 

Przyjazd Uczestniczek i zakwaterowanie

Hotel CAMPING Malta,  61-036  Poznań, ul. Krańcowa 98, tel. (61) 876 62 03

11:00  – 13:30 - Przyjazd i zakwaterowanie Uczestników. Rejestracja Uczestników odbywa się przy restauracji. 

14:0015:00 – Obiad

15:00 – 16:00 – Spotkanie organizacyjne.

16:0017:00 – Uroczyste otwarcie Spartakiady 

17:00 – 18:00 Gimnastyka-trening wprowadzający.

18:30 19:30 – Kolacja

                                                                                                                     Poniedziałek, 26 czerwca  2023 r.

 

07:0009:00 – Śniadanie 

09:3011:30 – Trening Łodzi Smoczych 

11:3013:00 – Zawody Łodzi Smoczych 

13:30 14:30 – Obiad

15:0018:00 – Indywidualne konkurencje sprawnościowe 

18:3019:30 – Kolacja

                                                                                                                              Wtorek, 27 czerwca  2023 r.

07:0009:00 – Śniadanie 

09:00 – 13:00 –  Zawody w konkurencji ergometrów oraz konkurencje indywidualne.

13:00 14:00 –  Obiad

14:00 – 16:00 – Marszobieg wokół Jeziora Malta.

17:00 – 18:00 – Uroczyste zakończenie Spartakiady i wręczenie medali.

18:30              – Grill.

                                                                                                                                  Środa, 28 czerwca 2023 r.

09:0011:00 – Śniadanie 

Wyjazd uczestniczek 

 

Czytaj dalej...

XXVIII OGÓLNOPOLSKA SPARTAKIADA AMAZONEK

1 8714  logo miasta poznaniapic1120481165112119with ratio16 9

XXVIII OGÓLNOPOLSKA SPARTAKIADA AMAZONEK

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2021 „Sięgamy po sukces” w PFRON.

Dofinansowanie: 88 000,00 zł.

Wartość projektu: 117 800,00 zł.

Projekt pn. „XXVIII Ogólnopolska Spartakiada Amazonek” jest realizowany w terminie od 1 maja 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Projekt realizowany na postawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) i projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na rok 2022 – wspieranie realizacji działań Miasta Poznania w obszarze działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku.

Dofinansowanie: 20 000,00 zł.

Wartość projektu: 32 940,00 zł.

Projekt pn. „Ruch dla zdrowia” jest realizowany w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Projekt ma charakter integracyjny, rekreacyjny, oparty na zmaganiach i rywalizacji w konkurencjach o charakterze sportowym, uczestniczących w nim niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi z terenu całej Polski. 

Celem projektu jest wzrost aktywności Amazonek, w szczególności aktywności społecznej i fizycznej poprzez organizację XXVIII Ogólnopolskiej Spartakiady Amazonek, a także promowanie aktywności osób niepełnosprawnych, poprzez uczestnictwo w imprezie o charakterze sportowych zawodów na łodziach smoczych i ergometrach.

Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” od 28 lat co roku organizuje Ogólnopolską Spartakiadę Amazonek, która jest imprezą o charakterze sportowym, gdzie w zawodach sportowych i rekreacyjnych uczestniczą Amazonki z terenu całej Polski. Motywem przewodnim imprezy są wyścigi łodzi smoczych oraz zawody Amazonek na ergometrach. Beneficjentkami projektu jest 130 niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi.

W ramach Spartakiady są prowadzone zawody sportowe, gry i zabawy o charakterze sportowym, rekreacyjnym integrujących i aktywizujących społeczność Amazonek. Odbywają się także ogólnopolskie zawody Amazonek na łodziach smoczych (10-osobowe łodzie wioślarskie) na torze regatowym Jezioro Maltańskie w Poznaniu oraz zawody na ergometrach; dodatkowo odbywają się marsze z kijami nordic walking dookoła Jeziora Maltańskiego, turniej boule i dart oraz inne mniejsze zajęcia sportowe: gimnastyka, joga, aerobik oraz zabawy integracyjne. 

Projekt jest realizowany z dofinansowania PFRON, jest to jego 28 edycja.

W ramach projektu zostanie zrealizowana XXVIII Ogólnopolska Spartakiada Amazonek pod hasłem ,,Dąż do sprawności”, która odbędzie się w dniach 26-29 czerwca 2022 r. w Poznaniu na terenach sportowych i rekreacyjnych Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nad Jeziorem Maltańskim. W projekcie bierze udział w sumie 130 niepełnosprawnych Amazonek z różnych regionów Polski.

XXVIII Ogólnopolska Spartakiada AMAZONEK

„Dąż do sprawności”

Poznań, 26 – 29  czerwca  2022 roku

XXVIII Ogólnopolska Spartakiada Amazonek współfinansowana jest ze środków PFRON oraz ze środków Miasta Poznań.

                                                                                                                         Niedziela, 26 czerwca  2022 r.

 

Przyjazd Uczestniczek i zakwaterowanie

Hotel CAMPING Malta,  61-036  Poznań, ul. Krańcowa 98, tel. (61) 876 62 03

11.00  – 13.30 - Przyjazd i zakwaterowanie Uczestników. Rejestracja Uczestników odbywa się przy restauracji. 

14.0015.00 – Obiad

15.30 – 16.30 – Spotkanie organizacyjne.

17.0018.00 - Uroczyste otwarcie Spartakiady

18.30  - 19.30 - Kolacja

                                                                                                                        Poniedziałek, 27 czerwca  2022 r.

 

8.00  –  9.00   - Śniadanie 

10.00 11.30 - Trening Łodzi Smoczych 

11.30 – 13.00 - Zawody Łodzi Smoczych 

13.30 – 14.30 - Obiad

15.00 – 18.00 - Indywidualne konkurencje sprawnościowe 

18.3019.30 – Kolacja

                                                                                                         Wtorek, 28 czerwca  2022 r.

 8.00 –   9.00  -  Śniadanie

10.00 – 13.00 -   Zawody w konkurencji ergometrów oraz konkurencje indywidualne.

13.30 14.30 -  Obiad

15.00 – 16.00  - Marszobieg wokół Jeziora Malta.

17.00 – 18.00  - Uroczyste zakończenie Spartakiady i wręczenie medali.

18.30 – Grill.

                                                                                                       Środa, 29 czerwca 2022 r.

 9.00 - 10.00 – Śniadanie 

Wyjazd uczestniczek                                            

http://www.amazonki.poznan.pl/index.php/komunikaty/item/873-spartakiada-26-29-czerwca-2022r

http://www.amazonki.poznan.pl/index.php/komunikaty/item/863-spartakiada-2022

http://www.amazonkifederacja.pl/ogolnopolska-spartakiada-amazonek-26-29-20/

Czytaj dalej...

RazeM PRZEZ GÓRY I DOLINY 2022

Wojewoda Wielkopolski 300dpi 1024x439  1 8714

 

RAZEM PRZEZ GÓRY I DOLINY

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2021 „Sięgamy po sukces” w PFRON.

Dofinansowanie: 213 000,00 zł.

Wartość projektu: 266 660,00 zł.

Projekt pn. „Razem przez góry i doliny” jest realizowany w terminie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Projekt ma charakter integracyjny, rekreacyjny, oparty na turystycznych wędrówkach, po górach i dolinach naszego kraju, uczestniczących w nim niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi z terenu całej Polski. W ramach projektu realizowanych jest 8 trekkingów. 

Celem projektu jest wzrost aktywności Amazonek, w szczególności aktywności społecznej i fizycznej oraz promowanie aktywności w różnych sferach życia, a także zdrowego stylu życia osób niepełnosprawnych, poprzez działania rekreacyjno-turystyczne oraz integracyjne współdziałanie w trakcie organizacji cyklu imprez trekkingowych dla Amazonek. Projekt zakłada uczestnictwo 240 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym, lub lekkim.

Założeniem głównym aktywizacji w zakresie turystki i rekreacji jest wsparcie czynnej aktywności turystycznej u Amazonek, nabycie nowych doświadczeń, zastąpienie złych nawyków spędzania wolnego czasu dobrymi nawykami, powrót do aktywności sprzed choroby, wyzbycie się lęku i niepokoju przez przeniesienie zainteresowań i pasji na poprawę stanu sprawności organizmu. Wyjazdy trekkingowe sprzyjają poprawie samopoczucia, zdrowia psychosomatycznego, integracji osób o podobnych problemach zdrowotnych, otwarciu się na innych ludzi, wzajemnemu wspieraniu się kobiet podczas zmagań wysiłkowych i wspólnych pieszych wędrówek. Zadaniem projektu jest zachęcenie do uprawiania czynnej rekreacji i turystyki, form zróżnicowanej aktywności ruchowej, jako elementu wpierania powrotu do pełnej sprawności i czynnika motywującego do całożyciowej aktywności w kwestii dbałości o zdrowie.

Projekt jest realizowany z dofinansowania PFRON od 2015 r., jest to jego 8 edycja.

Poniżej wykaz trekkingów realizowanych w 2022 roku:

1) Pustkowo - 08-13 maja 2022

2) Zakopane - 22-27 maja 2022

3) Sieraków Wlkp.- 03-08 czerwca 2022

4) Krynica Górska - 09-14 lipca 2022

5) Iwonicz Zdrój - 29 sierpnia-03 września 2022

6) Sieraków Wlkp. - 04-09 września 2022

7) Pustkowo - 25-30 września 2022

8) Zakopane - 23-28 października 2022

RAZEM PRZEZ GÓRY I DOLINY

Projekt realizowany z dofinansowania od Wojewody Wielkopolskiego w ramach realizacji programów w obszarze: wsparcie osób z niepełnosprawnościami w 2022 r.

Dofinansowanie: 24 000,00 zł

Wartość projektu: 32 220,00 zł

Projekt pn. „Razem przez góry i doliny” jest realizowany w terminie od 15 czerwca 2022 r. do 31 października 2022 r.

Projekt ma charakter integracyjny, rekreacyjny, oparty na turystycznych wędrówkach, po górach i dolinach naszego kraju, uczestniczących w nim niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi z terenu województwa wielkopolskiego. W ramach projektu realizowane są 3 trekkingi. 

Celem projektu jest wzrost aktywności Amazonek, w szczególności aktywności społecznej i fizycznej oraz promowanie aktywności w różnych sferach życia, a także zdrowego stylu życia osób niepełnosprawnych, poprzez działania rekreacyjno-turystyczne oraz integracyjne współdziałanie w trakcie organizacji cyklu imprez trekkingowych dla Amazonek. Projekt zakłada uczestnictwo 42 osób z terenu województwa wielkopolskiego.

Projekt zakłada, że wspólne piesze wędrówki umożliwią wzajemne wsparcie we wspólnym wysiłku fizycznym, zmotywują do uprawiania codziennej aktywności, do pokonywania własnych słabości i ograniczeń, zachęcą do dbałości o zdrowie, do uprawiania aktywnej turystki, wpłyną na poprawę samopoczucia psychicznego i fizycznego oraz stanu funkcjonalnego organizmu. Liczymy, że uczestniczki będą podjętą aktywność kontynuować we własnym zakresie po powrocie do domu i zakończeniu projektu. Ze względu na rozległe skutki choroby, aktywność fizyczna kobiet po leczeniu onkologicznym jest kwestią kluczową w powrocie do pełnej sprawności ruchowej i społecznej, a praktykowanie jej w zespole ma dodatkowo bardzo istotny wymiar integracyjny i mobilizujący.

Poniżej wykaz trekkingów realizowanych w 2022 roku:

1- Krynica Górska - 09-14 lipca 2022

2- Iwonicz Zdrój - 29 sierpnia-03 września 2022

3- Pustkowo - 25-30 września 2022

Czym jest trekking?

Trekking to rodzaj pieszej turystyki Amazonek. Jest trudniejszy od zwykłego marszu po płaskim terenie. Trekking uprawia się w trudnych warunkach terenowych i klimatycznych. Podczas trekkingu wykorzystuje się specjalnie kije trekkingowe, które pomagają podpierać się podczas wędrówek. Trekking obejmuję trasy co najmniej kilkunastu kilometrów dziennie.

Trekkingi organizowane są przez Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” w ramach projektu „Razem Przez Góry i Doliny” współfinansowanego ze środków PFRON.

Jak przebiega trekking?

Każdy Trekking będzie trwał 6 dni ( 5 noclegów ) i  będzie uczestniczyło w nim średnio 30 Amazonek.  Zapewniamy opiekę przewodnika i dwóch opiekunek organizujących grupę. 

Podczas każdej imprezy pierwszy dzień będzie służył mniej forsownej wędrówce – aklimatyzacji, następnie planujemy 4 dni wędrowne z przewodnikiem-długie, całodzienne wycieczki szlakami turystycznymi, szóstego dnia po śniadaniu, nastąpi powrót do domów. 

Kto może wziąć w nim udział?

Trekkingi są adresowane do Amazonek – członkiń  Klubów zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” oraz na forach internetowych: Amazonki.net i klub internetowy – Amazonka, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Jednym z podstawowych warunków  zakwalifikowania jest zakończony proces leczenia i stabilna, dobra kondycja zdrowotna, zdolność do pokonania prostych i średniozaawansowanych tras górskich , niewielkich wzniesień w dolinnym terenie czy nadmorskich wydm.

WARUNKI REKRUTACJI

- Członkostwo w jednym z Klubów Amazonek zrzeszonym w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki”.

- Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

- Jednym z warunków rekrutacji jest zakończony proces leczenia i stabilna, dobra kondycja zdrowotna, zdolność do pokonania prostych i średniozaawansowanych tras górskich i nadmorskich wydm 

- znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w terenach górskich.

-  Każda z Uczestniczek zobowiązana jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowotnym umożliwiającym uczestnictwo w działaniach projektu oraz o ponoszeniu odpowiedzialności za swój udział w tym zakresie, które uczestniczki otrzymają na miejscu każdego trekkingu  

- Warunkiem koniecznym jest zaopatrzenie Uczestniczki w odpowiednią odzież i sprzęt ( m.in. : buty trekkingowe,  kurtka przeciwdeszczowa, odzież termiczna, plecak, kijki trekkingowe…) warunkujących bezpieczeństwo Uczestniczek. 

Jeśli Uczestniczki  nie będą przygotowane odpowiednio do trasy – chodzi w szczególności o buty i odzież , nie będą mogły wziąć udziału w wędrówkach i w związku z tym zostaną  obciążone pełnymi  kosztami pobytu.

ODPŁATNOŚĆ

Częściowa odpłatność za Trekking od jednej osoby wynosi 120 zł, które prosimy przesyłać po zakwalifikowaniu się  na konto PTA:  83 1090 1362 0000 0000 3609 0739 z dopiskiem

 ,,Trekking-miejscowość trekkingu-termin trekkingu- imię i nazwisko Uczestniczki”.

Opłaty należy uiszczać nie później niż tydzień przed rozpoczęciem się trekkingu.

Niedokonanie tej wpłaty w tym terminie powoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.

Koszt dojazdu Uczestniczki pokrywają we własnym zakresie.

ZGŁOSZENIA

Przyjęcie przez nas zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się.

Pierwszeństwo udziału w trekkingach mają panie, które jeszcze nie uczestniczyły nigdy w organizowanych przez Poznańskie Towarzystwo Amazonki trekkingach.

PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO TE ZGŁOSZENIA DOKONYWANE ZA POŚREDNICTWEM KLUBÓW.

 W związku ze zgłaszaniem się na trekkingi osób niezrzeszonych w jakimkolwiek klubie Amazonek, a nawet osób nie będących Amazonkami przyjmowane będą tylko te zgłoszenia dokonane za pośrednictwem odpowiednich klubów. 

Zgłoszenia można dokonywać  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Prosimy o podanie pełnych danych  (imię, nazwisko, adres i województwo zamieszkania, pesel, stopień niepełnosprawności ,numer telefonu ) oraz przysłanie skanu ( nie zdjęcia ) AKTUALNEGO   ORZECZENIA o stopniu niepełnosprawności. Prosimy pamiętać o zeskanowaniu całego dokumentu czyli dwóch stron ( jeśli są ) wraz ze wszystkimi pieczątkami i podpisami.

O zakwalifikowaniu się Uczestniczek będziemy powiadamiać mailowo lub telefonicznie kluby najdalej dwa tygodnie przed rozpoczęciem się trekkingu.

Jeśli zakwalifikowana osoba nie przyjedzie na trekking nie uprzedzając wcześniej organizatora o rezygnacji z wyjazdu zostanie obciążona pełnymi kosztami pobytu.

Jak dostanę się na miejsce? 

Uczestniczki muszą we własnym zakresie – na własny koszt dotrzeć do miejscowości, w której odbywa się trekking, z wyjątkiem Sierakowa:

 • Trekking Sieraków – uczestniczki muszą dojechać do Poznania na dworzec PKP Poznań Główny (dokładnie na peron dworca letniego), skąd przejadą wspólnie autokarem do docelowej miejscowości.  

W drodze powrotnej autokar odwiezie uczestniczki ponownie na dworzec PKP Poznań Główny.

Co musze zabrać na trekking?

Warunkiem koniecznym jest zaopatrzenie Uczestniczki w odpowiednią odzież i sprzęt (m.in. : buty trekkingowe,  kurtka przeciwdeszczowa, odzież termiczna, plecak, kijki trekkingowe) warunkujących bezpieczeństwo Uczestniczek.

O czym muszę pamiętać?

Każdy Uczestnik powinien zapoznać się z  podstawowymi zasadami bezpieczeństwa podczas poruszania się w terenach górskich jak i na innych trasach turystycznych oraz do zapoznania się z regulaminem dostępnym do pobrania poniżej.

Czy trekking jest bezpieczny w czasie koronawirusa?

Tak, w czasie trwania trekkingów zastosujemy się do aktualnych wytycznych dotyczących koronawirusa. Zapewnimy uczestnikom maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcji, codziennie sprawdzimy temperaturę ciała. Posiłki nie będą odbywała się w grupach. 

Zapoznałam się z regulaminem, mam jednak pytanie, na które nie ma tam odpowiedzi, co mam zrobić?

Skontaktuj się z działem rekrutacji pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: 790 324 914. 

Pamiętaj aby zapoznać się z pełnym regulaminem plenerów znajdującym się poniżej, ponieważ biorąc udział w trekkingu akceptujesz regulamin.

http://www.amazonki.poznan.pl/index.php/komunikaty/item/862-trekkingi-2022 

http://www.amazonkifederacja.pl/trekkingi-2022/

Czytaj dalej...

Wszechstronna rehabilitacja AMAZONEK 2022

1 8714 logo miasta poznaniapic1120481165112119with ratio16 9

WSZECHSTRONNA REHABILITACJA AMAZONEK

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” w PFRON.

Dofinansowanie:

I okres realizacji: 505 000,00 zł.

II okres realizacji: 537 000,00 zł.

Wartość projektu: 

I okres realizacji: 561 500,00 zł.

II okres realizacji: 599 860,00 zł.

Projekt pn. „Wszechstronna rehabilitacja Amazonek” jest realizowany w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2024 r., jest projektem wieloletnim i obejmuje trzy okresy realizacji:

I okres realizacji: od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. 

II okres realizacji: od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. 

III okres realizacji: od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Projekt realizowany na postawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) i projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na rok 2022 – wspieranie realizacji działań Miasta Poznania w obszarze działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku.

Dofinansowanie: 144 200,00 zł.

Wartość projektu: 259 680,00 zł.

Celem projektu jest prowadzenie wszechstronnej rehabilitacji psychofizycznej dla Amazonek w Poznańskim Towarzystwie „Amazonki”, wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie usprawniania i rehabilitacji psychofizycznej u Amazonek oraz podtrzymanie, lub nie pogorszenie stanu zdrowia psychofizycznego tych osób. 

Naszym celem jest kompleksowe działanie na rzecz kobiet po leczeniu raka piersi – Amazonek i wspieranie ich na różnego rodzaju dostępne sposoby w działaniach prowadzących do poprawy ich zdrowia fizycznego jak i psychicznego, a także zwiększenia samodzielności w funkcjonowaniu społecznym. 

Projekt jest kontynuacją działań placówki prowadzonej przez nas w siedzibie stowarzyszenia od 30 lat. W ramach projektu realizujemy codzienne masaże usprawniające, gimnastykę ogólnorozwojową, zajęcia z pływania i aquaaerobiku na basenie, porady indywidualne i treningi funkcji poznawczych prowadzone przez psychologa, zajęcia z arteterapii, jogi, tai chi, a także opiekę i organizację beneficjentek. Działania są ciągłe, kompleksowe i obejmują podstawowe, standardowe formy rehabilitacji Amazonek, praktykowane w kraju, Europie i na świecie.

Beneficjentkami bezpośrednimi projektu jest grupa 220 Amazonek, członkiń Poznańskiego Towarzystwa „Amazonki”, z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym, lub lekkim. Działania projektu są realizowane w sposób ciągły, w Poznaniu, w siedzibie stowarzyszenia, a także na basenie, przez 12 miesięcy w roku, 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku włącznie). 

Zakładanym efektem projektu jest poprawa/nie pogorszenie się stanu zdrowia beneficjentek i ich funkcjonowania psychofizycznego. Dzięki uczestnictwu w projekcie beneficjentki mają możliwość zwiększenia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o własne zdrowie po leczeniu raka piersi, w tym w szczególności w zakresie: automasażu, profilaktyki przeciwobrzękowej, dbałości o szeroko pojętą dobrą formę i sprawność psychofizyczną, zapobieganiu i zmniejszaniu poziomu stresu, itp. 

Dzięki wykształceniu/rozwinięciu powyższych umiejętności beneficjentki będą mogły sprawniej dbać o zdrowie, zwiększać swoją samodzielność i aktywność w funkcjonowaniu społecznym, w tym rodzinnym i zawodowym. 

W ramach projektu realizujemy następujące formy wsparcia:

 1. Masaże usprawniające kończyn górnych – realizowane są przez wykwalifikowane rehabilitantki, posiadające odpowiednie doświadczenie w pracy z osobami z rakiem piersi. Masaże prowadzone są w celu zapobiegania lub niwelowania obrzęku kończyny po stronie operowanej, będącego najczęstszym powikłaniem leczenia raka piersi. Zabiegi prowadzone są w sposób kompleksowy. Ćwiczenia ruchowe są połączone z mechanicznym oddziaływaniem na obrzękniętą kończynę, powodując odprowadzenie chłonki. Ponieważ wystąpienie obrzęku stanowi bardzo duży problem, w celu profilaktyki stosuje się masaże usprawniające u kobiet po leczeniu raka piersi bez objawów obrzęku – zapobieganie. Stosowanie masażu u pacjentek w okresie przed i po operacji odtwórczej piersi jest w znacznym stopniu uzależnione od stanu miejscowego po mastektomii oraz od przewidywanego sposobu rekonstrukcji. Przed operacją odtwórczą dąży się do uzyskania elastyczności (zmiękczenia) blizny po mastektomii i jej otoczenia. Postępowanie po operacji rekonstrukcyjnej zależne jest od rodzaju zabiegu. Masaże odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w siedzibie stowarzyszenia – szczegóły w harmonogramie poniżej.
 1. Gimnastyka ogólnorozwojowa – ruch i ćwiczenia fizyczne w trakcie i po przebytym leczeniu raka piersi są wskazane i niezbędne, gdyż uruchamiają pompę mięśniową, pomagającą w odpływie chłonki. Zaniechanie gimnastyki i zlekceważenie zaleceń profilaktyki przeciwobrzękowej może prowadzić do powstania przykurczów, obrzęku i spadku sprawności fizycznej. Gimnastyka obejmuje zajęcia grupowe odbywające się na sali gimnastycznej. Jest to obok masaży usprawniających podstawowa metoda usprawniania kończyny górnej po leczeniu raka piersi. Harmonogram zajęć dostępny poniżej tekstu.
 1. Zajęcia na basenie – pływanie i aquaaerobik – odbywają się na basenie AWF Poznań, przy Drodze Dębińskiej. Pływanie jest uważane za najzdrowszą z dyscyplin sportowych – pływać może praktycznie każdy, bez względu na kondycję i wiek. Sport ten wzmacnia równocześnie układ mięśniowy, oddechowy oraz układ krążenia. Dotlenienie organizmu wpływa bezpośrednio na poprawę nastroju i stanu psychofizycznego. Po zajęciach uspokajamy się, łatwiej się zrelaksować, mięśnie rozluźniają się, przestajemy odczuwać stres. Pływanie angażuje najważniejsze mięśnie odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy, co redukuje bóle kręgosłupa – bardzo częsta dolegliwość u osób po leczeniu raka piersi.                                    Dla osób nie potrafiących pływać dobrą alternatywą jest aquaaerobik. Przynosi podobne korzyści, poprawia kondycję fizyczną, poprawia nastrój. Zajęcia w grupie sprzyjają zawieraniu nowych znajomości – integrują społecznie. Harmonogram zajęć dostępny poniżej tekstu.
 1. Rozmowy indywidualne z psychologiem – prowadzone są przez wykwalifikowaną terapeutkę psycholog i psychoonkolog z wieloletnim doświadczeniem klinicznym w pracy z osobami chorymi onkologicznie w Wielkopolskim Centrum Onkologii; od 15 lat współpracuje z Amazonkami.

Rozmowy indywidualne przeznaczone są dla osób, u których jest diagnozowany, lub leczony rak piersi, ale również, które są w okresie remisji choroby, lub w sytuacji nawrotu czy w okresie leczenia objawowego. Zapisy odbywają się indywidualnie, telefonicznie u psycholog.

W ramach porad psychologiczny realizowane są różne formy pomocy psychologicznej, na przykład:   

rozmowy diagnozujące stan emocjonalny poszczególnych osób, ich potrzeby i oczekiwania wobec grupy wsparcia, psychologa czy też innych osób wspierających,

interwencja kryzysowa (wiadomości o nawrocie choroby, zakończeniu leczenia przyczynowego, utraty pracy czy niespodziewanej śmierci bliskiej osoby),

psychoedukacja (np. nauka metod odprężenia, nauka sposobów radzenia sobie z krytyką, nauka radzenia sobie ze stresem choroby),

poradnictwo w sytuacji kryzysu rozwojowego lub w wypadku trudności przystosowawczych (np. szukanie nowych sposobów rozwiązania problemu współistniejącego z chorobą nowotworową, wzmocnienie w przeprowadzonych zmianach – poszukiwanie pracy jako osoba niepełnosprawna po przekwalifikowaniu),

terapia wspierająca przeznaczona dla osób przeżywających problemy psychologiczne wywołane skutkami bliskimi i odległymi leczenia (obniżenie nastroju, zaburzenia lękowe, reakcja depresyjna, syndrom przewlekłego zmęczenia, strach przed nawrotem choroby, osamotnieniem itp.),

psychoterapia prowadzona w podejściu eklektycznym (wykorzystywane są metody pracy w podejściu behawioralno-poznawczym, systemowym czy Noo-psychoterapeutycznym), przeznaczona dla osób w remisji choroby z zaburzeniami psychogennymi (np. nerwice, zaburzenia osobowości) oraz z zaburzeniami niosącymi konsekwencje psychologiczne (np. przeżywanie patologicznej żałoby, doświadczenie zdrady czy rozwodu, zaburzenia obrazu ciała związane z przebyciem operacji radykalnej piersi).

 1. Treningi funkcji poznawczych – zajęcia prowadzone są przez terapeutkę będącą psychoonkologiem, posiadającą bogate doświadczenie w pracy z osobami z chorobami onkologicznymi. Zajęcia są prowadzone w formie indywidualnych spotkań i dedykowane są osobom, u których w skutek leczenia chemioterapią raka piersi nastąpiło osłabienie procesów poznawczych, w szczególności zaburzeń pamięci i koncentracji (zjawisko chemobrain lub chemofog). 

Wśród głównych obszarów ulegających osłabieniu/zaburzeniu wymienia się: 

 1. pamięć operacyjną, 
 2. szybkość psychomotoryczną, 
 3. czas reakcji, 
 4. umiejętności wzrokowo-przestrzenne, 
 5. płynność mowy, 
 6. zdolność do wykonywania złożonych czynności, zdolność do integracji wielu procesów – wielozadaniowość,
 7. koncentrację,
 8. pamięć wzrokową/wizualną
 9. pamięć werbalną.

Rehabilitacja funkcji poznawczych obejmuje wiele aspektów funkcjonowania pacjentek, z uwzględnieniem  ich świadomości, wglądu, motywacji i osobowości. 

 1. Arteterapia - arteterapia to terapia przez sztukę. Rękodzieło, malarstwo, taniec czy śpiew otwierają nam dostęp do naszego wnętrza: emocji, potrzeb, lęków. Ale arteterapia pomaga nie tylko w przypadku chorej duszy – nieoceniona bywa również w leczeniu chorób fizycznych. Arteterapia jest dobra dla każdego i w każdym wieku. W ramach zajęć arteterapii w naszym stowarzyszeniu podejmujemy różnorodne rodzaje działań artystycznych, w szczególności: malarstwo, decoupage, szydełkowanie i robienie na iglicach, tworzenie biżuterii, tworzenie ozdób, np. do ozdoby pomieszczeń, florystyka, fitoterapia, itp. Zajęcia są realizowane przez instruktorów posiadających niezbędne doświadczenie. Godziny zajęć znajdują się w harmonogramie poniżej.
 1. Joga - To pradawna metoda holistycznego rozwoju człowieka. Składa się na nią wiele technik i praktyk, służących podnoszeniu zdrowia psychofizycznego.

Zajęcia z podstaw jogi są dostosowane ściśle do stanu zdrowia uczestniczek. Istotne jest tu zastosowane leczenie, czas od operacji, ogólny stan zdrowia. Udział i rozpoczęcie zajęć poprzedzone jest zawsze rozmową z prowadzącą zajęcia, bowiem to od wdrożonej terapii i czasookresu leczenia zależy udział danej osoby w tej formie zajęć.

W praktyce jogi kluczową rolę odgrywa oddech. Dzięki uważnemu i ściśle skoordynowanemu sposobowi oddychania wywołujemy reakcje psychofizyczne, które służą budowaniu jedności ciała, umysłu i duszy. Od oddechu i jego jakości wiele zależy, wpływa on zarówno na zdrowie, na energię i nastrój. Jego rytm zmienia się pod wpływem myśli, nastrojów i uczuć. W trakcie zajęć przywracamy naturalny, spokojny rytm oddechowy. Tym samym, poza aspektami fizjologicznymi, jak np. lepsze utlenowanie tkanek uzyskujemy głęboki spokój wewnętrzny.

Uczestniczki poznają także podstawowe postawy jogi (asany) z uwzględnieniem ich sytuacji zdrowotnej. Zajęcia prowadzone są celem poprawy ogólnego stanu zdrowia i odporności, zwiększenia gibkości i wzmocnienia mięśni i stabilizacji stawów. W sferze psychicznej mają wpływ na wzrost samooceny i pewności siebie, poprawę koncentracji oraz pamięci, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z codziennym stresem, ogólne odprężenie i wyciszenie.  Zajęcia prowadzi wykwalifikowana instruktorka z dużym doświadczeniem w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami. Harmonogram zajęć znajduje się poniżej.

 1. Tai chi - to system prozdrowotnych ćwiczeń rodem z Chin. Opiera się na harmonijnych, powolnych ruchach skoordynowanych z oddechem pozytywnie wpływających na poprawę i utrzymanie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Regularne ćwiczenie przynosi szeroki zakres korzyści dla utrzymania w dobrej kondycji układu mięśniowo-kostno-stawowego, równowagi czy sprawności układu krążenia i oddychania. Redukuje także stres i daje podstawy do doskonalenia relacji: ciało - umysł.

Zajęcia z podstaw Tai chi to doskonałe narzędzie do poprawy zdrowia, relaksacji ciała i umysłu. Regularna praktyka pozwala uczestnikom odzyskać pogodę ducha i spokój oraz stać się silniejszymi po traumie choroby nowotworowej. Powolne ruchy podczas ćwiczeń tai chi nakierowują na wewnętrzny masaż stanowiąc skuteczną terapię w przypadku wielu problemów zdrowotnych, jako następstw przebytej choroby nowotworowej. Uzyskuje się poprawę zdrowotną w zakresie min. zaburzeń krążenia krwi i limfy, bólów głowy, nadciśnienia, artretyzmu, bólów pleców, kłopotów z układem oddechowym, trawiennym i nerwowym oraz innych problemów towarzyszących w większości osobom po przebytej chorobie nowotworowej raka piersi.

Udział w zajęciach wiąże się z czasookresem po odbytym zabiegu operacyjnym i wdrożonym leczeniu oraz okresie rekonwalescencji. Każda osoba zgłaszająca się na zajęcia uzyskuje informacje o możliwości udziału w tej formie zajęć po rozmowie z prowadzącym. 

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana instruktorka z dużym doświadczeniem w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami. Harmonogram zajęć znajduje się poniżej.

 1. Opieka organizacyjna beneficjentek – uczestniczki rehabilitacji dla Amazonek w naszym stowarzyszeniu mogą liczyć na wsparcie bardziej doświadczonych członkiń, które wspierają rozmową, poradami praktycznymi, a także są przewodniczkami po poszczególnych formach wsparcia realizowanych w ramach rehabilitacji. Podstawową ideą naszego stowarzyszenia, zaraz po rehabilitacji, jest niesienie nieprofesjonalnego wsparcia osobom z rakiem piersi, pomaganie w kryzysie, informowanie jakie formy wsparcia w ramach projektu oraz innych działań stowarzyszenia są dostępne i można z nich skorzystać i na jakich zasadach. Opiekę świadczy wyznaczona do tego celu przedstawicielka Zarządu, doświadczona Amazonka, od lat wspierająca i działająca różnorodnie dla dobra środowiska Amazonek.

W ramach działań finansowanych wyłącznie ze środków Miasta Poznania realizujemy następujące działania:

 1. Nadzór merytoryczno – superwizyjny nad działaniami ochotniczek; działania sekcji Ochotniczek – w stowarzyszeniu na bieżąco działa grupa wolontariuszek Ochotniczek, które wspierają chore na raka piersi osoby, zarówno na oddziałach szpitalnych, jak i w siedzibie stowarzyszenia. Każda Ochotniczka została profesjonalnie przeszkolona przez psychologa w zakresie niesienia nieprofesjonalnego wsparcia i poddawana jest systematycznej superwizji prowadzonej przez certyfikowanego superwizora i psychoonkologa. Tego typu interwencje są konieczne ze względu na bardzo obciążający tryb pracy Ochotniczek. Ochotniczki to kobiety, które same  przeszły chorobę nowotworową i zakończyły z powodzeniem proces leczenia. Wspierają własnym doświadczeniem inne chore, ale ponieważ mają kontakt z kobietami wkrótce po operacji, często w złym stanie psychicznym, poddawane są dużemu obciążeniu, stresowi wywołanemu konfrontacją z emocjami, których same doświadczyły w procesie swojego leczenia. 

Dzięki stałemu kontaktowi z psychologiem Ochotniczki doskonalą umiejętności nieprofesjonalnego wspierania chorych przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnego dystansu emocjonalnego. Podczas spotkań Ochotniczek z psychologiem w stowarzyszeniu, prowadzona jest superwizja ich działań, wzajemna konfrontacja doświadczeń w pracy na oddziale i w klubie i wynikających z niej problemów oraz umiejętności właściwego i wskazanego radzenia sobie z nimi.

 1. Wyjazdowe warsztaty superwizyjne dla Ochotniczek - są ważnym elementem w programie kształcenia Ochotniczek, ponieważ dają możliwość, dzięki małym grupom oraz dużej ilości godzin w trakcie 4 dni szkoleniowych, pracy metodą treningu (podczas którego uczą się kompetencji społecznych na własnym doświadczeniu) i wykorzystania technik terapeutycznych oraz zasobów sprzętowych i możliwości wsparcia zdalnego za pośrednictwem telefonu i internetu. Prowadzący specjaliści mają możliwość obserwowania Ochotniczek i diagnozowania ich obciążenia i ewentualnego wypalenia pracą w szpitalach i w klubie. Wyjazdy stwarzają samym Ochotniczkom możliwość integracji grupy, dzięki czemu widzą konieczność i szansę szukania i  odnalezienia wsparcia w grupie, nie tylko wsparcia związanego z pracą na oddziałach, ale też w ewentualnych swoich kryzysach życiowych. 

Ochotniczki kształcą swoje kompetencje w zakresie nieprofesjonalnego niesienia wsparcia kobietom po operacji raka piersi w szpitalach oraz wsparcia świadczonego w przestrzeni internetowej. 

Zajęcia obejmą:

 • doskonalenie umiejętności dbania o siebie (oddzielania życia prywatnego od działalności społ., odpoczywanie, techniki relaksacyjne); 
 • pracę nad komunikacją werbalną i niewerbalną w kontakcie z pacjentką i koleżankami
 • pracę nad prawidłową i efektywną komunikacją w świadczeniu wsparcia zdalnego 
 • poprawienie wzajemnego zrozumienia pomiędzy Ochotniczkami i usprawnienie pracy w grupach, 
 • przeanalizowanie zadań Ochotniczek i koordynatorki sekcji oraz opiekuna merytorycznego - superwizora;
 • przepracowanie sytuacji konfliktowych, uzyskanie stabilizacji i motywacji w napiętych, kryzysowych sytuacjach w pracy Ochotniczki.

Warsztaty są realizowane w formie wyjazdowej, 4-dniowego pobytu w ośrodku hotelowo-szkoleniowym, prowadzone są przez dwóch psychologów, z których jeden jest certyfikowanym superwizorem i psychoonkologiem.

 1. Wyjazd integracyjny - jest organizowany z myślą o osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na przebytą chorobę nowotworową i ze względu na swoją sytuację życiową – obniżony status materialny przez co mają ograniczony dostęp do wypoczynku poza miejscem zamieszkania, ograniczone możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych ograniczające pełne i satysfakcjonujące uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Wyjazd ma posłużyć reintegracji społecznej, prawidłowemu funkcjonowaniu w grupie, wsparciu społecznemu Amazonek.
 1. Biuletyn środowiska amazonek „Nasze Życie” - Biuletyn służy popularyzacji wiedzy na temat raka piersi oraz integracji poznańskich Amazonek z innymi Amazonkami z Polski. W naszym wydawnictwie poruszane są kwestie istotne dla środowiska Amazonek. Spełnia ono funkcję informacyjną i integracyjną; każdy jego numer jest gorąco wyczekiwany. Wysyłamy również biuletyn do ośrodków rehabilitacyjnych oraz szpitali onkologicznych aby łatwiej docierał do zainteresowanych Amazonek. Biuletyn zawiera wykaz tele-adresowy klubów Amazonek w całej Polsce, co ułatwia operowanym kobietom po wyjściu ze szpitala kontakt z najbliższym klubem od miejsca zamieszkania. Dzięki temu nawet kobiety z małych miasteczek i wsi mogą nawiązać kontakt z klubami i tą drogą uzyskać dodatkowe informacje.

Każdy Klub Amazonek  w Polsce otrzymuje od 5 do 10 egz. biuletynu bezpłatnie.

HARMONOGRAM TYGODNIOWY ZAJĘĆ

Czytaj dalej...

XXVII OGÓLNOPOLSKA SPARTAKIADA AMAZONEK

1 8714logo miasta poznaniapic1120481165112119with ratio16 9

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” w PFRON.

Dofinansowanie: 81 800,00 zł.

Wartość projektu: 110 500,00 zł.

Projekt pn. „XXVII Ogólnopolska Spartakiada Amazonek” jest realizowany w terminie od 1 maja 2021 r. do 30 września 2021 r.

Projekt realizowany na postawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) i projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na rok 2021 – wspieranie realizacji działań Miasta Poznania w obszarze działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku.

Dofinansowanie: 20 000,00 zł.

Wartość projektu: 32 940,00 zł.

Projekt pn. „Ruch dla zdrowia” jest realizowany w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Czytaj dalej...

RAZEM PRZEZ GÓRY I DOLINY 2021

Wojewoda Wielkopolski 300dpi 1024x4391 8714

 

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” w PFRON.

Dofinansowanie: 216 000,00 zł.

Wartość projektu: 270 140,00 zł.

Projekt pn. „Razem przez góry i doliny” jest realizowany w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Czytaj dalej...

WSZECHSTRONNA REHABILITACJA AMAZONEK 2021

Wojewoda Wielkopolski 300dpi 1024x4391 8714

 

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” w PFRON.

Dofinansowanie: 505 000,00 zł.

Wartość projektu: 561 500,00 zł.

Projekt pn. „Wszechstronna rehabilitacja Amazonek” jest realizowany w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2024 r., jest projektem wieloletnim i obejmuje trzy okresy realizacji:

I okres realizacji: od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

II okres realizacji: od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

III okres realizacji: od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Projekt realizowany na postawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) i projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na rok 2021 – wspieranie realizacji działań Miasta Poznania w obszarze działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku.

Dofinansowanie: 144 200,00 zł.

Wartość projektu: 259 680,00 zł.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS