„Nasze Życie”: biuletyn środowiska Polskich Amazonek o zasięgu ogólnopolskim wydawany przez Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” od roku 1995.

  

Poradnik - Rehabilitacja kobiet leczonych z powodu raka piersi; autorstwa dr Hanny Tchórzewskiej: publikacja poświęcona przede wszystkim tematyce rehabilitacji fizycznej (fizjoterapii), przedstawia zakres ćwiczeń stanowiących bazę i inspirację do pracy nad swoją sprawnością. Poradnik ma za zadanie wprowadzenie kobiety leczącej się z powodu raka piersi w podstawowe problemy, z którymi przyjdzie się jej spotkać.

 

Poradnik dla kobiet z rakiem piersi – Nie jesteś sama; autorstwa dr Małgorzaty Adamczak oraz dr Dariusza Godlewskiego: poradnik kładzie nacisk na sferę psychiczną, pomaga odpowiedzieć na wiele nurtujących podczas choroby pytań.

 

Rak piersi – rehabilitacja w leczeniu: płyta DVD; zawiera instruktaż czynności profilaktycznych i niezbędne wskazówki postępowania po przebytym leczeniu niezwykle istotne w pierwszym okresie rekonwalescencji

 

Wewnętrzna moc – wizualizacja terapeutyczna: płyta DVD; wizualizacyjna technika terapeutyczna oparta o prace z umysłem na rzecz poprawy zdrowia. Autorem tekstu jest psychoonkologa Teresa Wysocka, stosująca podobne wizualizacje w pracy z pacjentami..

 

Ulotka profilaktyczna: materiał pomocniczy w promowaniu samokontroli piersi wśród kobiet, zawierający instruktaż samobadania

 

Część materiałów znajdują się w dziale: do pobrania

Płyty nieodpłatnie można uzyskać w stowarzyszeniu