Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 2 sierpnia 2022 r. na „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu finansowanego w części ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 2 sierpnia 2022 r. na  „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu finansowanego w części ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” pn. „ XXVIII OGÓLNOPOLSKA SPARTAKIADA AMAZONEK”.

Niniejszym Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” informuje, że został wybrany wykonawca audytu: Małgorzata Makowska – Kancelaria Biegłego Rewidenta.

W ramach postępowania ofertowego wpłynęło sześć ofert, z których wszystkie spełniały wymogi formalne i zostały uznane za ważne, są to: 

  1. Konsorcjum Firm: AB Audyt Artur Bołdak i Audyt SF Sp. z o.o. – kwota oferty: 3 800,00 zł.; liczba zdobytych punktów: 84,38 pkt/100 pkt.
  2. DPC Audit Partner Sp. z o. o. – kwota oferty: 8 487,00 zł.; liczba zdobytych punktów: 54,35 pkt./100 pkt.
  3. Grupa KPW – kwota oferty: 7 872,00 zł.; liczba zdobytych punktów: 56,25 pkt./100 pkt.
  4. LEXUS AUDIT Sp. z o.o. – kwota oferty: 7 626,00 zł.; liczba zdobytych punktów: 57,10 pkt./100 pkt.
  5. Małgorzata Makowska – Kancelaria Biegłego Rewidenta – kwota oferty: 2 952,00 zł.; liczba zdobytych punktów: 100 pkt/100 pkt.
  6. Wielkopolskie Centrum Audytorsko – Księgowe – kwota oferty: 4 920,00 zł.; liczba zdobytych punktów: 72,00 pkt./100 pkt.
Zaloguj się, by skomentować