Rozmowy indywidualne prowadzone są przede wszystkim dla kobiet, które w ostatnich miesiącach przeszły leczenie raka piersi po pierwszym rozpoznaniu, dla kobiet, które spotkał nawrót choroby lub dla kobiet, które są w okresie terminalnym choroby, również dla tych kobiet, które przeżywają towarzyszące chorobie inne kryzysy życiowe. Konsultacje indywidualne przyjmują formę ze względu na oczekiwania i potrzeby beneficjentek, np.:

  • rozmowy diagnostyczne pomagające ocenić stan emocjonalny poszczególnych beneficjentek, ich potrzeby i oczekiwania wobec grupy wsparcia, psychologa czy też innych osób wspierających,
  • interwencja psychologiczna w czasie kryzysu (wiadomości o nawrocie choroby, zakończeniu leczenia przyczynowego, utraty pracy czy niespodziewanej śmierci bliskiej osoby),
  • psychoedukacja (np. nauka metod odprężenia, nauka sposobów radzenia sobie z krytyką),
  • poradnictwo w sytuacji kryzysu rozwojowego lub w wypadku trudności przystosowawczych (np. szukanie nowych sposobów rozwiązania problemu, wzmocnienie w przeprowadzonych zmianach – poszukiwanie pracy jako osoba niepełnosprawna po przekwalifikowaniu),
  • terapia wspierająca przeznaczona dla beneficjentek przeżywające problemy psychologiczne wywołane skutkami bliskimi i odległymi leczenia (obniżenie nastroju, zaburzenia lękowe, reakcja depresyjna, syndrom przewlekłego zmęczenia, strach przed nawrotem choroby, osamotnieniem itp.),
  • psychoterapia prowadzona w podejściu eklektycznym, przeznaczona dla beneficjentek w remisji choroby z zaburzeniami psychogennymi (np. nerwice, zaburzenia osobowości) oraz z zaburzeniami niosącymi konsekwencje psychologiczne (np. przeżywanie patologicznej żałoby, doświadczenie zdrady czy rozwodu).