Relaksacja to jedna z technik treningowych, umożliwiająca skuteczne radzenie sobie ze stresem. Prowadzona jest z wykorzystaniem przede wszystkim takich technik jak:

  • głębokie oddychanie;
  • rozluźnianie mięśni
  • techniki wyobrażeniowe i może przynosić osobie różnorodne korzyści.

Ogólnie można powiedzieć, że udział w relaksacji przyczynia się do zmniejszenia poczucia przygnębienia oraz wzmacnia system obronny organizmu poprzez obniżenie poziomu stresu – takie wzmocnienie organizmu i poprawa samopoczucia jest niezwykle ważne zwłaszcza w kontekście choroby nowotworowej. Dokładna analiza korzyści płynących z udziału w zajęciach relaksacyjnych pozwala zaobserwować zmiany zarówno na poziomie fizjologicznym (m.in. łagodzenie dolegliwości psychosomatycznych; lepsze dokrwienie mózgu oraz całego organizmu; lepszy, spokojniejszy sen) jak i psychologicznym (m.in. trwały wzrost samopoczucia i zadowolenia; efektywniejszy sposób radzenie sobie ze stresem oraz łagodzenie wszelkich napięć psychicznych).