Super User

Super User

Projekty 2

RAZEM PRZEZ GÓRY I DOLINY

Projekt realizowany z dofinansowania od Wojewody Wielkopolskiego w ramach realizacji programów w obszarze: wsparcie osób z niepełnosprawnościami w 2021 r.

Dofinansowanie: 16 600,00 zł

Wartość projektu: 22 900,00 zł

Projekt pn. „Razem przez góry i doliny” jest realizowany w terminie od 1 lipca 2021 r. do 31 października 2021 r.

Projekt ma charakter integracyjny, rekreacyjny, oparty na turystycznych wędrówkach, po górach i dolinach naszego kraju, uczestniczących w nim niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi z terenu województwa wielkopolskiego. W ramach projektu realizowane są 3 trekkingi. 

Celem projektu jest wzrost aktywności Amazonek, w szczególności aktywności społecznej i fizycznej oraz promowanie aktywności w różnych sferach życia, a także zdrowego stylu życia osób niepełnosprawnych, poprzez działania rekreacyjno-turystyczne oraz integracyjne współdziałanie w trakcie organizacji cyklu imprez trekkingowych dla Amazonek. Projekt zakłada uczestnictwo 30 osób z terenu województwa wielkopolskiego.

Projekt zakłada, że wspólne piesze wędrówki umożliwią wzajemne wsparcie we wspólnym wysiłku fizycznym, zmotywują do uprawiania codziennej aktywności, do pokonywania własnych słabości i ograniczeń, zachęcą do dbałości o zdrowie, do uprawiania aktywnej turystki, wpłyną na poprawę samopoczucia psychicznego i fizycznego oraz stanu funkcjonalnego organizmu. Liczymy, że uczestniczki będą podjętą aktywność kontynuować we własnym zakresie po powrocie do domu i zakończeniu projektu. Ze względu na rozległe skutki choroby, aktywność fizyczna kobiet po leczeniu onkologicznym jest kwestią kluczową w powrocie do pełnej sprawności ruchowej i społecznej, a praktykowanie jej w zespole ma dodatkowo bardzo istotny wymiar integracyjny i mobilizujący.

 

Czytaj dalej...

Projekty

 

 

WSZECHSTRONNA REHABILITACJA AMAZONEK

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” w PFRON.

Dofinansowanie: 505 000,00 zł.

Wartość projektu: 561 500,00 zł.

Projekt pn. „Wszechstronna rehabilitacja Amazonek” jest realizowany w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2024 r., jest projektem wieloletnim i obejmuje trzy okresy realizacji:

I okres realizacji: od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

II okres realizacji: od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

III okres realizacji: od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Celem projektu jest prowadzenie wszechstronnej rehabilitacji psychofizycznej dla Amazonek w Poznańskim Towarzystwie „Amazonki”, wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie usprawniania i rehabilitacji psychofizycznej u Amazonek oraz podtrzymanie, lub nie pogorszenie stanu zdrowia psychofizycznego tych osób. 

Naszym celem jest kompleksowe działanie na rzecz kobiet po leczeniu raka piersi – Amazonek i wspieranie ich na różnego rodzaju dostępne sposoby w działaniach prowadzących do poprawy ich zdrowia fizycznego jak i psychicznego, a także zwiększenia samodzielności w funkcjonowaniu społecznym. 

Projekt jest kontynuacją działań placówki prowadzonej przez nas w siedzibie stowarzyszenia od 29 lat. W ramach projektu realizujemy codzienne masaże usprawniające, gimnastykę ogólnorozwojową, zajęcia z pływania i aquaaerobiku na basenie, porady indywidualne i treningi funkcji poznawczych prowadzone przez psychologa, zajęcia z arteterapii, jogi, tai chi, a także opiekę i organizację beneficjentek. Działania są ciągłe, kompleksowe i obejmują podstawowe, standardowe formy rehabilitacji Amazonek, praktykowane w kraju, Europie i na świecie.

Beneficjentkami bezpośrednimi projektu jest grupa 220 Amazonek, członkiń Poznańskiego Towarzystwa „Amazonki”, z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym, lub lekkim. Działania projektu są realizowane w sposób ciągły, w Poznaniu, w siedzibie stowarzyszenia, a także na basenie, przez 12 miesięcy w roku, 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku włącznie). 

Dzięki uczestnictwu w działaniach projektu, u beneficjentek poprawi się/nie pogorszy ich stan zdrowia i funkcjonowania psychofizycznego; beneficjentki zwiększą swoje umiejętności i wiedzę w zakresie dbałości o własne zdrowie po leczeniu raka piersi, w tym w zakresie: automasażu, profilaktyki przeciwobrzękowej, dbałości o szeroko pojętą dobrą formę i sprawność psychofizyczną, zapobieganiu i zmniejszaniu poziomu stresu, itp. 

Dzięki wykształceniu powyższych umiejętności beneficjentki będą mogły sprawniej dbać o zdrowie, zwiększać swoją samodzielność i aktywność w funkcjonowaniu społecznym, w tym rodzinnym i zawodowym. 

 

RAZEM PRZEZ GÓRY I DOLINY

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” w PFRON.

Dofinansowanie: 216 000,00 zł.

Wartość projektu: 270 140,00 zł.

Projekt pn. „Razem przez góry i doliny” jest realizowany w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Projekt ma charakter integracyjny, rekreacyjny, oparty na turystycznych wędrówkach, po górach i dolinach naszego kraju, uczestniczących w nim niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi z terenu całej Polski. W ramach projektu realizowanych jest 8 trekkingów. 

Celem projektu jest wzrost aktywności Amazonek, w szczególności aktywności społecznej i fizycznej oraz promowanie aktywności w różnych sferach życia, a także zdrowego stylu życia osób niepełnosprawnych, poprzez działania rekreacyjno-turystyczne oraz integracyjne współdziałanie w trakcie organizacji cyklu imprez trekkingowych dla Amazonek. Projekt zakłada uczestnictwo 150 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym, lub lekkim.

Założeniem głównym aktywizacji w zakresie turystki i rekreacji jest wsparcie czynnej aktywności turystycznej u Amazonek, nabycie nowych doświadczeń, zastąpienie złych nawyków spędzania wolnego czasu dobrymi nawykami, powrót do aktywności sprzed choroby, wyzbycie się lęku i niepokoju przez przeniesienie zainteresowań i pasji na poprawę stanu sprawności organizmu. Wyjazdy trekkingowe sprzyjają poprawie samopoczucia, zdrowia psychosomatycznego, integracji osób o podobnych problemach zdrowotnych, otwarciu się na innych ludzi, wzajemnemu wspieraniu się kobiet podczas zmagań wysiłkowych i wspólnych pieszych wędrówek. Zadaniem projektu jest zachęcenie do uprawiania czynnej rekreacji i turystyki, form zróżnicowanej aktywności ruchowej, jako elementu wpierania powrotu do pełnej sprawności i czynnika motywującego do całożyciowej aktywności w kwestii dbałości o zdrowie.

Projekt jest realizowany z dofinansowania PFRON od 2015 r., jest to jego 7 edycja.

XXVII OGÓLNOPOLSKA SPARTAKIADA AMAZONEK

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” w PFRON.

Dofinansowanie: 81 800,00 zł.

Wartość projektu: 110 500,00 zł.

Projekt pn. „XXVII Ogólnopolska Spartakiada Amazonek” jest realizowany w terminie od 1 maja 2021 r. do 30 września 2021 r.

Projekt ma charakter integracyjny, rekreacyjny, oparty na zmaganiach i rywalizacji w konkurencjach o charakterze sportowym, uczestniczących w nim niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi z terenu całej Polski. 

Celem projektu jest wzrost aktywności Amazonek, w szczególności aktywności społecznej i fizycznej poprzez organizację XXVII Ogólnopolskiej Spartakiady Amazonek, a także promowanie aktywności osób niepełnosprawnych, poprzez uczestnictwo w imprezie o charakterze sportowych zawodów na łodziach smoczych i ergometrach.

Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” od 27 lat co roku organizuje Ogólnopolską Spartakiadę Amazonek, która jest imprezą o charakterze sportowym, gdzie w zawodach sportowych i rekreacyjnych uczestniczą Amazonki z terenu całej Polski. Motywem przewodnim imprezy są wyścigi łodzi smoczych oraz zawody Amazonek na ergometrach. Beneficjentkami projektu jest 130 niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi.

W ramach Spartakiady są prowadzone zawody sportowe, gry i zabawy o charakterze sportowym, rekreacyjnym integrujących i aktywizujących społeczność Amazonek. Odbywają się także ogólnopolskie zawody Amazonek na łodziach smoczych (10-osobowe łodzie wioślarskie) na torze regatowym Jezioro Maltańskie w Poznaniu oraz zawody na ergometrach; dodatkowo odbywają się marsze z kijami nordic walking dookoła Jeziora Maltańskiego, turniej boule i dart oraz inne mniejsze zajęcia sportowe: gimnastyka, joga, aerobik oraz zabawy integracyjne. 

Projekt jest realizowany z dofinansowania PFRON, jest to jego 27 edycja.

 

 

Czytaj dalej...

ochotniczki

Bez względu na to, na jakim etapie leczenia raka piersi, czy  zdrowienia jesteś, Twoją głowę wypełniają teraz tysiące pytań, a serce pewnie drży niespokojnie. 

Jeżeli szukasz cierpliwych odpowiedzi i koleżeńskiego serdecznego wsparcia – zadzwoń do nas. Jesteśmy kobietami po podobnym doświadczeniu. Kiedyś, w dniu diagnozy, nam także świat się zatrzymał, ale dziś powrócił na bezpieczne tory, żebyśmy mogły żyć normalnie pełnią życia. I pokazać także Tobie, że jest to możliwe.

Zadzwoń pod numer: 531 070 515

We wtorki w godzinach 14-18, bądź piątki 10-14 aby umówić się na spotkanie z jedną z nas.

Formę spotkania dostosujemy do Twoich potrzeb i możliwości.

Dorotka, Lidka, Ewa, Beata, Aldona, Grażyna, Irena….  Jest nas WIELE! 

Czekamy na Ciebie!

Wolontariuszki – Ochotniczki z Poznańskiego Towarzystwa „Amazonki”.

Na Twój kontakt czeka grupa 20 Ochotniczek, e-wolontariuszek, które są gotowe i chętne wesprzeć rozmową i swym doświadczeniem potrzebujące osoby zmagające się z lękami, wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi życia po diagnozie raka piersi. 

Każda zainteresowana osoba: chora pacjentka, rodzina pacjentki, lub inna bliska osoba wspierająca chorą, mogą zadzwonić i porozmawiać z Ochotniczką. 

Ochotniczka bardzo chętnie podzieli się swoim doświadczeniem, jak ona poradziła sobie w chorobie i długotrwałym procesie leczenia oraz podpowie co ważne i potrzebne jest aby przetrwać leczenie i wrócić do codzienności.

Wszystkie Ochotniczki są systematycznie, profesjonalnie szkolone przez psychologów w zakresie wspierania osób z chorobą raka piersi, a ich praca jest poddawana stałej superwizji przez psychoonkologa, który nadzoruje prawidłowość pełnionego wolontariatu. Jesteśmy świadome naszych słów i odpowiedzialne.

Formę rozmowy dostosujemy do Twoich preferencji, potrzeb i możliwości: możemy spotkać się osobiście, możemy porozmawiać przez telefon, a możemy także zobaczyć się zdalnie na platformie Microsoft Teams, tak jak Tobie będzie wygodniej. 

Nie krępuj się, nie obawiaj, jesteśmy tutaj dla Ciebie!!!

E-WOLONTARIAT OCHOTNICZEK

„Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”

Celem projekt jest rozwinięcie działań sekcji wolontariuszek Ochotniczek poprzez wprowadzenie profesjonalnego e-wolontariatu. Ochotniczki na co dzień wspierają chore kobiety na oddziałach szpitalnych i w klubie, co w sytuacji COVID-19 jest niemożliwe z powodów pandemii. 

E-wsparcie dla chorych na raka piersi i ich bliskich jest programem mającym swe źródło i stanowiącym odpowiedź na potrzeby powstałe w związku z sytuacją pandemii COVID-19. Dostępność wsparcia dla chorych na nowotwory i ich bliskich podczas czasu epidemii i społecznej izolacji jest ograniczona, zarówno ze względu na wyznaczane panowaniem wirusa warunki (ograniczony dostęp do placówek specjalistycznych oraz organizacji pomocowych, do wsparcia bezpośredniego bliskich osób, wolontariuszy, osób, które doświadczają lub doświadczyły kryzysu choroby), jak i ze względu na specyfikę choroby nowotworowej i jej obciążającego, długotrwałego leczenia. A ponieważ ryzyko zagrożenia zdrowia i życia z powodu COVID-19 w grupie osób onkologicznie chorych jest dużo większe niż w przypadku osób zdrowych, istnieje nadal i najprawdopodobniej sytuacja ta będzie trwać dłuższy czas,  obliguje to nasze stowarzyszenie do poszukiwania optymalnych rozwiązań aby nie pozostawiać potrzebujących osób bez pomocy i wsparcia. Stąd narodziła się potrzeba e-wolontariatu, który postanowiliśmy wdrożyć aby bardziej profesjonalnie i dostępnie wspierać potrzebujące pomocy osoby z rakiem piersi oraz ich najbliższych.

W normalnej sytuacji Ochotniczki wspierają chore osoby w szpitalu, rozmawiają, wysłuchują,  przekazując niezbędne informacje, rozdając bezpłatnie poradniki i ulotki, podając kontakt do naszego stowarzyszenia. 

Oczywistym jest, że e-działania będą aktualne i niezbędne również w normalnej codzienności i staną się stałym elementem formuły świadczonego przez nas wolontariatu.

W ramach projektu stworzono materiały filmowe zachęcające do skorzystania z naszego wsparcia.

 

 

 

 

logo amazonki

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS