Logo
Wydrukuj tę stronę

XXVII OGÓLNOPOLSKA SPARTAKIADA AMAZONEK

1 8714logo miasta poznaniapic1120481165112119with ratio16 9

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” w PFRON.

Dofinansowanie: 81 800,00 zł.

Wartość projektu: 110 500,00 zł.

Projekt pn. „XXVII Ogólnopolska Spartakiada Amazonek” jest realizowany w terminie od 1 maja 2021 r. do 30 września 2021 r.

Projekt realizowany na postawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) i projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na rok 2021 – wspieranie realizacji działań Miasta Poznania w obszarze działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku.

Dofinansowanie: 20 000,00 zł.

Wartość projektu: 32 940,00 zł.

Projekt pn. „Ruch dla zdrowia” jest realizowany w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Projekt ma charakter integracyjny, rekreacyjny, oparty na zmaganiach i rywalizacji w konkurencjach o charakterze sportowym, uczestniczących w nim niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi z terenu całej Polski. 

Celem projektu jest wzrost aktywności Amazonek, w szczególności aktywności społecznej i fizycznej poprzez organizację XXVII Ogólnopolskiej Spartakiady Amazonek, a także promowanie aktywności osób niepełnosprawnych, poprzez uczestnictwo w imprezie o charakterze sportowych zawodów na łodziach smoczych i ergometrach.

Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” od 27 lat co roku organizuje Ogólnopolską Spartakiadę Amazonek, która jest imprezą o charakterze sportowym, gdzie w zawodach sportowych i rekreacyjnych uczestniczą Amazonki z terenu całej Polski. Motywem przewodnim imprezy są wyścigi łodzi smoczych oraz zawody Amazonek na ergometrach. Beneficjentkami projektu jest 130 niepełnosprawnych kobiet z rakiem piersi.

W ramach Spartakiady są prowadzone zawody sportowe, gry i zabawy o charakterze sportowym, rekreacyjnym integrujących i aktywizujących społeczność Amazonek. Odbywają się także ogólnopolskie zawody Amazonek na łodziach smoczych (10-osobowe łodzie wioślarskie) na torze regatowym Jezioro Maltańskie w Poznaniu oraz zawody na ergometrach; dodatkowo odbywają się marsze z kijami nordic walking dookoła Jeziora Maltańskiego, turniej boule i dart oraz inne mniejsze zajęcia sportowe: gimnastyka, joga, aerobik oraz zabawy integracyjne. 

Projekt jest realizowany z dofinansowania PFRON, jest to jego 27 edycja.

W ramach projektu zrealizowana została XXVII Ogólnopolska Spartakiada Amazonek pod hasłem ,,Dąż do sprawności”, która odbyła się w dniach 5 - 8  lipca 2021 r. w Poznaniu na terenach sportowych i rekreacyjnych Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nad Jeziorem Maltańskim. W projekcie wzięło udział w sumie 130 niepełnosprawnych Amazonek z 15-tu województw.

PROGRAM   XXVII  Ogólnopolskiej Spartakiady AMAZONEK

Poznań, 5 – 8 lipca  2021 roku

Poniedziałek , 5 lipca  2021 r.

Przyjazd uczestniczek i zakwaterowanie

Hotel CAMPING Malta,  61-036  Poznań, ul. Krańcowa 98

11.00 – 13.00   Przyjazd i zakwaterowanie uczestników. Rejestracja uczestników odbywała się przy restauracji.

13.30 – 14.30 – Obiad

15.00 – 16.00 – Trening uczestniczek.

17.00 – 18.00 - Uroczyste otwarcie Spartakiady

18.00 – 19.00 – Spotkanie organizacyjne

19.00  - Grill

Wtorek , 6 lipca  2021 r.

8.00  –  9.00   - Śniadanie 

10.00  – 12.00 - Trening Łodzi Smoczych 

12.00 – 14.30 - Zawody Łodzi Smoczych 

15.00 – 16.00 - Obiad

16.30 – 18.30 - Indywidualne konkurencje sprawnościowe 

19.00 – 20.00 – Kolacja

Środa, 7 lipca 2021 r.

8.00 –   9.00  -  Śniadanie

10.00 – 13.00 -   Zawody w konkurencji ergometrów oraz konkurencje indywidualne.

13.00 – 14.00 -  Obiad

14.30 – 16.00  - Dokończenie  konkurencji indywidualnych.

16.00 – 18.00  - Nordic Walking

18.30 – 19.30 -  Zakończenie Spartakiady i wręczenie medali.

19.30  - Grill.

Czwartek, 8 lipca 2021 r.

8.00 - 10.00 – Śniadanie 

Wyjazd uczestniczek

W poniedziałek 5 lipca 2021 roku, od godziny 11.00 do 13.00 nastąpił przyjazd i rejestracja uczestniczek w hotelu ,,Camping Malta’’ przy ul. Krańcowej 98 w Poznaniu. Przy rejestracji panie odbierały koszulki i środki anty-covidowe.

Następnie odbył się wspólny obiad, po którym rozpoczął się wstępny trening uczestniczek.

Wieczorem przygotowano uroczyste otwarcie imprezy, powitanie zaproszonych gości oraz uczestniczek spartakiady przez prezes Krystynę Wechmann.

Uczestniczki wspólnie zaśpiewały hymn Amazonek.

Spotkanie organizacyjne dotyczące dyscyplin na tegorocznej spartakiadzie prowadziły organizatorki dyscyplin: Monika Członkowska, Małgorzata Papierz, Joanna Standar i Monika Szymoniak- Piszora.

Spotkanie zakończyło się wspólnym, integracyjnym grillem

Nad organizacją imprezy czuwały opiekunki: Janina Jackowiak, Helena Pawlak, Małgorzata Pielichowska i Łucja Werblińska – Amazonki Seniorki, wieloletnie członkinie Zarządu PTA. Zajmowały się bieżącą pomocą i organizacją uczestniczek, informowały o szczegółach całej imprezy, odpowiadały na niezliczone pytania, organizowały płynne przemieszczanie się grup podczas zawodów po całym terenie, gdzie prowadzone były zawody, pilnując aby uczestniczki się nie gubiły i docierały na czas. Działały także aktywnie w przypadku drobnych nieporozumień i konfliktów, na bieżąco wyjaśniając drażniące kwestie i rozładowując ewentualne napięcia pomiędzy uczestniczkami. Były łączniczkami pomiędzy organizatorami imprezy, a uczestniczkami, służyły pomocą w każdej kierowanej do nich sprawie.

We wtorek 6 lipca 2021 od godz. 10.00 do 12.00 odbył się trening łodzi smoczych. 

O godzinie 12.00 odbyły się zawody łodzi smoczych, w których wzięło udział 9 zespołów.

Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:

 1. Storczyki
 2. Stokrotki
 3. Bratki
 4. Słoneczniki
 5. Piwonie
 6. Lilie
 7. Róże
 8. Irysy
 9. Hiacynty

Ideą zawodów łodzi smoczych jest sportowa aktywność, pokazanie, że również po tak traumatycznym doświadczeniu jak rak piersi, można odbudować swoją sprawność i kondycję fizyczną praktykując bardzo zróżnicowane formy sportowe, w tym wioślarstwo, w stopniu ściśle dostosowanym do własnej kondycji zdrowotnej. Budowanie kondycji zdrowotnej i praktykowanie zdrowego stylu życia mają, u osób niepełnosprawnych, bezpośrednie przełożenie na dobrostan zdrowotny i sprawność.

Wzorem ubiegłych lat i w tym roku na zakończenie zawodów łodzi smoczych miała miejsce ceremonia kwiatowa, która jest symbolicznym uczczeniem pamięci zmarłych Amazonek: po zakończeniu zawodów łodzie uformowały się w kształt gwiazdy. Nastąpił moment wrzucenia kwiatów jako symbol uczczenia pamięci nieżyjących już Amazonek. 

Każda z uczestniczek tych zawodów otrzymała medal uczestnictwa.

Następnie odbył się obiad, a po nim rozpoczęły się indywidualne konkurencje sprawnościowe.

Zawody prowadziły organizatorki dyscyplin.

W środę, 7 lipca 2021 po śniadaniu odbył się dalszy ciąg zawodów indywidualnych.

Po obiedzie dokończono indywidualne konkurencje, a po nich odbył się marsz nordic walking wokół jeziora maltańskiego.

W ramach rywalizacji odbyły się zawody na ergometrach oraz:                             

 • Dart
 • Tor przeszkód
 • Slalom z rakietą
 • Rzuty na bramkę
 • Rzuty woreczkami
 • Rzuty do kosza

Wieczorem odbyło się zakończenie Spartakiady. Ogłoszono wyniki oraz wręczono dyplomy i nagrody. Poza nagrodzeniem najlepszych zawodniczek, każda zawodniczka otrzymała medal za uczestnictwo w zawodach.

Rozdano również dyplomy dla najstarszej i najmłodszej  uczestniczki zawodów – odpowiednio dla Teresy Gruszki z Poznania i Katarzyny Anders ze Zgorzelca.

Po uroczystości dzień zakończono pożegnalnym grillem.

Czwartek 8 lipca 2021 r. rozpoczął się uroczystym śniadaniem. Był to dzień zakończenia spartakiady, w którym uczestniczki wymeldowały się z hotelu.

Cała impreza była prowadzona przez konferansjerkę, Beatę Tietz, która na bieżąco, z pomocą nagłośnienia, informowała uczestniczki o przebiegu zawodów, miejscu zbiórek, kolejności dyscyplin, itp.

Sędziowaniem całości zawodów, zajmowała się sędzia główny Spartakiady: Bożena Lange-Strug, która od pół roku pracuje w Poznańskim Towarzystwem ,,Amazonki” jako rehabilitantka. Nad bezpieczeństwem zawodów czuwał zespół medyczny z karetką, który w każdej chwili mógł śpieszyć z pomocą.

Spartakiada była też zabezpieczona pod względem sanitarnym. Uczestniczki i kadra zostały zaopatrzone w środki ochrony przed COVID-19 , takie jak: maseczki, rękawice, środki dezynfekcji do ciała oraz powierzchni, itd. codziennie miały mierzoną temperaturę. W hotelu i w czasie przebiegu zawodów były przestrzegane wszelkie wytyczne Ministerstwa Zrowia, SANEPID i GIS., spełnione były więc wszelkie wymogi sanitarne.

Podsumowując, cała impreza przebiegła pomyślnie, zrealizowano wszystkie zaplanowane działania, panowała pogodna, integrująca atmosfera przyjaznego współzawodnictwa. Piękna pogoda w połączeniu z długimi lipcowymi dniami pozwoliły organizatorom maksymalnie wykorzystać czas na rozmaite dodatkowe drobne zajęcia ruchowe i spacery.

http://www.amazonki.poznan.pl/index.php/komunikaty/item/786-spartrakiada-5-8-lipca-2021 

http://www.amazonki.poznan.pl/index.php/komunikaty/item/796-xxvii-ogolnopolska-spartakiada-amazonek-plan 

http://www.amazonkifederacja.pl/spartakiada-2020/

Ostatnio zmienianywtorek, 15 luty 2022 22:47
All rights reserved.