Muzykoterapię stosuje się m.in. w celu zwiększenia komfortu wypoczynku, zrelaksowania, poprawy samopoczucia. Muzykoterapia posiada wiele zalet, możliwe jest jej powszechne zastosowanie, nie wywołuje skutków ubocznych, zależność w postaci przyzwyczajenia do regularnego słuchania muzyki w celach leczniczych nie stanowi zagrożenia, wręcz przeciwnie jest pozytywnym efektem terapii, pozwala na stosunkowo łatwe dotarcie i poznanie świata przeżyć człowieka, gdyż pomija kontrolę intelektualną występującą przy komunikacji werbalnej. Zajęcia tego typu redukują stres i niepokój, poprawiają poczucie własnej godności, zachęcają do wyrażania uczuć, poprawiają kontrolę nad odruchami. Profilaktyka muzyczna jest tą szczególną formą, w której nie istnieje przymus uczestnictwa, a odpowiednie dozowanie wspomaga powrót do zdrowia. Seans muzykoterapeutyczny trwa ok. 45 minut i dzieli się na ściśle wiążące się ze sobą fazy:

  • Odreagowanie - klaskanie, tupanie, podskoki, gesty, krzyk.
  • Zrytmizowanie - klaskanie, wykonywanie rytmicznych ruchów ciałem, maszerowanie.
  • Relaksacja - ćwiczenia oddechowe w pozycji leżącej lub siedzącej.
  • Aktywizacja - łagodna lub dynamiczna.
  • Zakończenie - krótka rozmowa na temat odbytych zajęć, odczuć i wrażeń