Logo
Wydrukuj tę stronę

XXIV Ogólnopolska Spartakiada Amazonek 13-16 czerwca 2018 r. - Poznań

W ZAŁĄCZENIU LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNICZEK

XXIV Ogólnopolska Spartakiada Amazonek

13-16 czerwca 2018 r. - Poznań

Rusza nabór na tegoroczną Ogólnopolską Spartakiadę Amazonek, która odbędzie się w terminie 13 – 16 czerwca 2018 r. na Campingu Malta ul. Krańcowa 98 w Poznaniu.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń indywidualnych - 1-osobowych maksymalnie 4 osoby z jednej miejscowości. W tym roku nie będzie drużyn.

Zgłoszenia będą przyjmowane tylko poprzez Kluby Wiodące w Uniach Wojewódzkich. Zgłoszenie obejmuje uzupełnioną kartę uczestnictwa (do pobrania poniżej) oraz kopie AKTUALNYCH orzeczeń o stopniu niepełnosprawności zawodniczek. Niepełne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

Liczba uczestniczek Spartakiady – 130 osób.

Przewidywane konkurencje  tegorocznej XXIV Ogólnopolskiej Spartakiady w Poznaniu to: zawody Amazonek na łodziach smoczych ( 10-osobowe łodzie wioślarskie ) na Jeziorze Maltańskim w Poznaniu, zawody na ergometrach, nordic walking, boule i dart.

Klasyfikacja odbędzie się w każdej dyscyplinie.

W wolnym czasie będą prowadzone m.in.: gimnastyka, joga , aerobic .

Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 maja 2018 r. pod adresem Poznańskie Towarzystwo „Amazonki, ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń przez Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” informacje o zakwalifikowaniu  zostaną zamieszczone na stronach internetowych www.amazonki.poznan.plwww.amazonkifederacja.pl oraz rozesłane do klubów wiodących w Uniach do 31 maja 2018 r. Liczy się kolejność i poprawność zgłoszeń. Po zakwalifikowaniu kluby są zobowiązane do uiszczenia opłaty za uczestnictwo w Spartakiadzie  do 5 czerwca 2018 r.

Odpłatność za osobę  80 zł prosimy wpłacić na konto Poznańskiego Towarzystwa „Amazonki”

Bank Zachodni WBK SA VI Oddz./Poznań 83 1090 1362 0000 0000 3609 0739

z dopiskiem w tytule przelewy „Spartakiada-nazwa miasta- nazwisko uczestniczki

Informujemy, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa  w Spartakiadzie po 10 czerwca 2018 r. dokonana wpłata przepada w związku z ponoszonymi kosztami realizacji projektu.

W przypadku zdarzeń losowych pojedynczych uczestników istnieje możliwość zgłoszenia innej osoby w to miejsce.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Heleną Pawlak tel. 507 493 180 .

Regulamin   XXIV  Ogólnopolskiej Spartakiady Amazonek

Miejsce: Poznań - Malta
Termin: 13 – 16  czerwca 2018 r.

 1. Osoby chcące uczestniczyć w Spartakiadzie muszą mieć zakończony proces leczenia.
 2. Uczestniczki jadą na własną odpowiedzialność będąc w pełni świadome swojego aktualnego stanu zdrowia ( co deklarują podpisując własnoręcznie oświadczenie o stanie zdrowia na karcie zgłoszeniowej ).
 3. Uczestniczki są zobowiązane posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne ( orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów ).
 4. Chętne do uczestnictwa muszą być członkiniami jednego ze klubów Amazonek zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki’’ lub przynależeć do klubu internetowego Amazonek.
 5. Osoby chcące uczestniczyć w Spartakiadzie muszą dostarczyć do organizatora - Poznańskiego Towarzystwa ,,Amazonki” dokumenty: aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i własnoręcznie podpisaną kartę uczestnictwa - do pobrania na stronie ( mailowo na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres  Poznańskiego Towarzystwa „Amazonki” ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań) .
 6. Zgłoszenia będą przyjmowane do 25-go maja 2018r.
 7. Lista zakwalifikowanych do uczestnictwa w Spartakiadzie będzie udostępniona na stronach organizatora oraz Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” 28 maja 2018 r.
 8. Osoby zakwalifikowane są zobowiązane wpłacić na konto organizatora 80 zł od osoby ( nr konta: 83 1090 1362 0000 0000 3609 0739 ) z dopiskiem ,,Spartakiada, imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której zamieszkuje uczestniczka’’) do dnia 4 czerwca 2018 r. W wypadku nieuiszczenia w.w. kwoty nastąpi wykreślenie z listy zakwalifikowanych.
 9. O uczestnictwie w Spartakiadzie decydować będzie kolejność przesyłanych zgłoszeń.
 10. Koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas Spartakiady pokrywa organizator, tj. Poznańskie Towarzystwo „Amazonki”.
 11. Dojazd na Spartakiadę odbywa się na koszt własny Uczestniczek.

XXIV Ogólnopolska Spartakiada Amazonek odbędzie się dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

ddd.jpg                                                                ff.png

Ostatnio zmienianyśroda, 06 czerwiec 2018 07:28
All rights reserved.