W praktyce jogi kluczową rolę odgrywa oddech. Dzięki uważnemu i ściśle skoordynowanemu sposobowi oddychania wywołujemy reakcje psychofizyczne, które świadczą o jedności ciała i umysłu. Od oddechu i jego jakości wiele zależy, wpływa on zarówno na zdrowie, na energię i nastrój. Jego rytm zmienia się pod wpływem myśli, nastrojów i uczuć. Zajęcia z podstaw jogi są dostosowane ściśle do stanu zdrowia uczestniczek i skupią się przede wszystkim na nauce określonego oddychania, celem pozbycia się stanów napięcia. Uczestniczki poznają także podstawowe ćwiczenia z uwzględnieniem ich sytuacji zdrowotnej. Zajęcia prowadzone są celem poprawy ogólnego stanu zdrowia i odporności, zwiększenia gibkości i wzmocnienia mięśni i stabilizacji stawów; w sferze psychicznej będą miały wpływ na wzrost samooceny i pewności siebie, poprawę koncentracji oraz pamięci, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z codziennym stresem, ogólne odprężenie i wyciszenie.