Psychoterapia tańcem jest psychoterapeutycznym wykorzystaniem ruchu jako procesu, który zwiększa fizyczną i psychiczną integracja jednostki. Psychoterapia tańcem ma służyć przywróceniu naturalnego przepływu energii, uwalnianiu zdolności do żywotności i odprężania się oraz – nawiązywaniu znaczących społecznych związków. Podczas zajęć pracujemy nad konfliktami wewnętrznymi kobiet po leczeniu raka piersi.

 

Celem terapii jest:

  • stwarzanie okazji do przeżycia radości płynącej ze wspólnego ruchu przy muzyce,
  • przywrócenie zdolności odczuwania poczucia siły i bezpieczeństwa w swoim ciele,
  • zmniejszenie napięć w ciele,
  • zwiększenie zakresu ruchów jakimi dysponujemy,
  • przywrócenie pozytywnego obrazu własnego ciała- zwiększenie stopnia samoakceptacji,
  • zmniejszenie poczucia osamotnienia( tańce w kręgu).
  • „zbliżenie do poczucia sensu – tajemnicy życia- odnalezienia w sobie własnego wnętrza NIE NARUSZONEGO PRZEZ CHOROBĘ.

Poprzez terapię tańcem poprawiamy koordynację ruchową i rozwijamy samoświadomość.